Thứ 7, 13/07/2024

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Trường Đại học Bạc Liêu về việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ

20/06/2024

Chiều ngày 20/6/2024, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu do đồng chí Bùi Tấn Bảy – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trường Đại học Bạc Liêu (ĐHBL) về “Tình hình và kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ” (KH-CN) giai đoạn 2021-2023. Tham gia đoàn giám sát còn có các đồng chí Trưởng, Phó các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; cùng các Uỷ viên tham gia đoàn. Tiếp đoàn giám sát có TS Phan Văn Đàn – Hiệu trưởng; TS Ngô Đức Lưu – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS Tiền Hải Lý – Phó Hiệu trưởng, quý thầy cô đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc trường.

Tại buổi làm việc, ThS Phạm Đình Trí – Phó Trưởng phòng QLKH-HTQT đã thông qua báo cáo tóm tắt việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2023 tại Trường Đại học Bạc Liêu. Trong giai đoạn 2021 - 2023, nhà trường đã phê duyệt 22 nhiệm vụ KH-CN và nguồn vốn được phân bổ là 750 triệu đồng. Bên cạnh đó, cán bộ, viên chức Nhà trường đã có các công bố công trình nghiên cứu trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước. Đơn vị có nguồn nhân lực hoạt động KH-CN dồi dào, với 25 tiến sĩ, 138 thạc sĩ. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp luận cứ thực tế, làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo, phục vụ công tác đào tạo.

TS Phan Văn Đàn - Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu

Trên cơ sở tài liệu và báo cáo trung tâm các thành viên đoàn giám sát và các đại biểu tham dự đã trao đổi làm rõ hơn những nội dung về việc triển khai các hoạt động KHCN tại Trường Đại học Bạc Liêu. Qua đó, đã làm rõ hơn những thuận lợi, những kết quả đạt được mà tập thể viên chức, nhà khoa học Trường Đại học Bạc Liêu đã thực hiện. TS Phan Văn Đàn – Hiệu trưởng Trường đại học Bạc Liêu chia sẻ: Trường Đại học Bạc Liêu là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu với vai trò, sứ mạng của mình Nhà trường thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Đối với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học Nhà trường chỉ đạo trước mắt ưu tiên những nghiên cứu phục vụ phát triển tại trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý. Bên cạnh đó, Nhà trường thành lập những nhóm nghiên cứu mạnh làm cơ sở đề xuất những định hướng, giải pháp nghiên cứu gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, gắn với những yêu cầu (đặt hàng) từ doanh nghiệp,… từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên gia góp phần vào sự phát triển KHCN tại trường Đại học Bạc Liêu nói riêng và phát triển KHCN tại tỉnh Bạc Liêu nói chung xứng tầm nhiệm vụ.

đồng chí Bùi Tấn Bảy – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc trưởng đoàn giám sát đồng chí Bùi Tấn Bảy – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm của tập thể cán bộ, giảng viên Trường Đại học Bạc Liêu.  Đoàn công tác ghi nhận và chia sẻ những khó khăn của trường trong thực hiện việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ giai đoạn qua. Đồng thời đề nghị Nhà trường trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động cán bộ, giảng viên quan tâm đăng ký thực hiện các đề tài nghiên cứu; thúc đẩy các công trình nghiên cứu khoa học theo đơn đặt hàng để tạo kinh phí hoạt động. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ bằng nhiều hình thức.

Hình ảnh thảo luận tại buổi làm việc:

Đồng chí Phạm Thành Phước, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, Uỷ viên phát biểu

Đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban văn hoá – xã hội HĐND tỉnh, Uỷ viên phát biểu

Đồng chí Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Uỷ viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, Uỷ viên phát biểu

Đồng chí Trương Ngọc Thảo, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, Uỷ viên phát biểu

Đồng chí Huỳnh Hùng Dũng, Phó Giám Đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu phát biểu

TS Tiền Hải Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBL phát biểu

Tin và ảnh: TT-TV

02913822653
mail@blu.edu.vn