Thứ 4, 06/12/2023

Giảng viên trường Đại học Bạc Liêu tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực dành cho giảng viên, viên chức làm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên Khởi nghiệp năm 2022

18/05/2022

Trong 02 ngày 09 và 10/5/2022, tại Vườn ươm Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh (Khu 1, Trường Đại học Trà Vinh), Mạng lưới hỗ trợ học sinh, sinh viên (HSSV) khởi nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực (lớp TOT).

Lớp tập huấn dành cho 30 giảng viên, viên chức làm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp (đợt 1) thuộc Mạng lưới hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Lớp tập huấn có mục tiêu hướng dẫn tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho môn học khởi nghiệp, đồng thời giới thiệu công cụ đào tạo mới trong khởi nghiệp, đó là phương pháp trải nghiệm cho học sinh, sinh viên...

Hình 1: Các giảng viên tham gia lớp tập huấn

Trường Đại học Bạc Liêu đã cử 02 giảng viên, chuyên viên tham gia lớp tập huấn bao gồm: Nguyễn Hoàn Em – Chuyên viên Phòng QLKH-HTQT, Mai Hòa An – Giảng viên Khoa Kinh tế.

Các học viên tham gia lớp tập huấn đã được chuyên gia, Thạc sĩ, giảng viên chính Nguyễn Văn Vũ An, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp (Trường Đại học Trà Vinh), đồng thời là thành viên Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và Thạc sĩ Phạm Bảo Nguyên, thành viên Tổ Chuyên gia Cố vấn và Hỗ trợ khởi nghiệp (Trường Đại học Trà Vinh) chia sẻ nhiều kiến thức xung quanh các nội dung như: hướng dẫn chung cho cán bộ, giáo viên về phương pháp trải nghiệm, đặc điểm học tập và phương pháp giảng dạy, hướng dẫn các bước tiến hành một buổi giảng, phân biệt sinh kế, khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, những đặc thù của nghề kinh doanh; động não (brainstorm) hình thành ý tưởng; các nhóm brainstorm; tìm hiểu các công cụ sàng lọc ý tưởng và tiến hành thực hành sàng lọc ý tưởng khả thi nhất thông qua hoạt động nhóm. Cũng trong chương trình lớp tập huấn, các học viên còn được trải nghiệm các bài tập, xây dựng mô hình kinh doanh Canvas và tìm hiểu kỹ năng thuyết trình gọi vốn đầu tư (Pitching)…

Hình 2: Thạc sĩ Phạm Bảo Nguyên, thành viên Tổ Chuyên gia Cố vấn và Hỗ trợ khởi nghiệp (Trường Đại học Trà Vinh) chia sẻ kiến thức

Hình 3: Học viên chia nhóm thực hành những kiến thức tiếp thu được tại lớp tập huấn.

Hi vọng sau đợt tập huấn này, các giảng viên và chuyên viên làm công tác hỗ trợ HSSV Khởi nghiệp của trường Đại học Bạc Liêu sẽ phát huy những kiến thức, kĩ năng đã được học để tổ chức có hiệu quả hoạt động Khởi nghiệp tại nhà trường.

Tin và ảnh: Phòng QLKH-HTQT

02913822653
mail@blu.edu.vn