Thứ 5, 08/12/2022

Giảng viên Trường Đại học Bạc Liêu báo cáo tại Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất về các vấn đề khoa học xã hội và nhân văn

31/10/2022

Ngày 28/10/2022, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về các vấn đề khoa học xã hội và nhân văn. Hội thảo tiến hành từ tháng 5/2022 và đã thu hút sự tham gia đông đảo các nhà khoa học, giảng viên, học viên đến từ các trường đại học trong và ngoài nước với 158 bài gửi đến. Tất cả các bài viết đều được phản biện nghiêm túc và chặt chẽ và có 68 bài được thông qua.

Hội thảo đã được tổ chức thành hai Tiểu ban và mỗi Tiểu ban lựa chọn 9 báo cáo để trình bày trực tiếp bằng tiếng Anh. Sau khi báo cáo viên trình bày, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự Hội thảo sẽ bình luận, trao đổi và đặt ra những câu hỏi để làm rõ thêm một số nội dung xung quanh chủ đề.

Bài tham luận “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của cộng đồng trong du lịch nông thôn tỉnh Bạc Liêu” của NCS. Phan Việt Đua (Giảng viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học Bạc Liêu) đã vinh dự được Ban tổ chức lựa chọn để báo cáo trước Hội thảo.

NCS. Phan Việt Đua báo cáo trước Hội thảo

Việc tham dự và báo cáo tại Hội thảo Quốc tế lần thứ nhất về các vấn đề khoa học xã hội và nhân văn tại Trường ĐHKHXH&NV, Đại học quốc gia Hà Nội nói riêng và các Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế nói chung là một trong những hoạt động quan trọng hiện thực hóa định hướng thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế của cán bộ - giảng viên Trường Đại học Bạc Liêu.

Tin: Thùy Linh

Ảnh: Việt Đua

 

02913822653
mail@blu.edu.vn