Thứ 6, 09/06/2023

Hội đồng khoa học và đào tạo Trường Đại học Bạc Liêu họp thông qua chủ trương mở ngành, chuyên ngành mới

24/08/2022

Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Bạc Liêu và vùng Bán đảo Cà Mau, Hội đồng khoa học và đào tạo Trường Đại học Bạc Liêu đã tổ chức buổi họp để thông qua chủ trương mở 03 ngành đào tạo Đại học: Luật,  Sư phạm Ngữ văn và Giáo dục Tiểu học vào lúc 8h15 ngày 24/8/2022 tại Phòng họp Giao ban, Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Bạc Liêu.

Chủ trì buổi họp là TS. Phan Văn Đàn (Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu), cùng sự tham dự các thành viên của Hội đồng khoa học và đào tạo Trường.

Tại buổi làm việc, TS. Phan Văn Đàn đã thông qua các điều kiện mở ngành đào tạo theo Điều 3, Điều 4 Thông tư 02/2022/BGDĐT.  

TS. Tô Vĩnh Sơn (Trưởng khoa Kinh tế) và TS. Nguyễn Thị Kim Xuân (Phó Trưởng khoa Sư phạm phụ trách) đã trình bày sự cần thiết thông qua mở ngành đào tạo, năng lực đào tạo (đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học), mục tiêu phát triển ngành, giải pháp và lộ trình thực hiện.

Sau gần 02 giờ làm việc tích cực, Hội đồng đã thảo luận và thống nhất thông qua đề xuất mở ngành Đại học Luật, Đại học Giáo dục Tiểu học và Sư phạm Ngữ văn. Thông qua chủ trương mở 03 mã ngành là nằm trong lộ trình chiến lược phát triển 10 năm của giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bạc Liêu nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

 

Tin và ảnh: Phòng QLKH-HTQT

02913822653
mail@blu.edu.vn