Chủ nhật, 02/04/2023

Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023

06/02/2023

Thực hiện Kế hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ (KHCN) giai đoạn 2021 – 2025 của Trường Đại học Bạc Liêu (ĐHBL), năm học 2022 – 2023 nhà trường tiếp tục với mục tiêu “Nghiên cứu khoa học gắn với đào tạo, phục vụ đổi mới nội dung chương trình giảng dạy theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, phát huy tư duy sáng tạo, năng lực tự học. Hoạt động KHCN của Trường góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của GV và sinh viên; có những đóng góp mới cho khoa học, có giá trị ứng dụng thực tế cho Trường, địa phương và khu vực”.

Phòng QLKH&HTQT đã nhận được 15 đề xuất nhiệm vụ KHCN của các đơn vị trực thuộc trường. Trường ĐHBL đã tổ chức các Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023 tại phòng họp số 4, Trung tâm Thông tin thư viện. Căn cứ trên các đề xuất nhiệm vụ, với tinh thần làm việc tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng đã tư vấn và xác định được 11 đề tài nghiên cứu đạt yêu cầu, trong đó: lĩnh vực Công nghệ - Kỹ thuật (05 đề tài), lĩnh vực Nông nghiệp (03 đề tài), lĩnh vực Khoa học Xã hội – nhân văn (03 đề tài).

Nội dung của các nhiệm vụ tập trung nghiên cứu ứng dụng, giải quyết các vấn đề cấp thiết của Trường và địa phương trong công tác đào tạo, quản lý khoa học; phát triển các sản phẩm mang thương hiệu của Trường, sản phẩm chủ lực, lợi thế của Tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0, công nghệ bảo vệ môi trường.

Bài và ảnh: Phòng QLKH-HTQT

02913822653
mail@blu.edu.vn