Thứ 7, 21/05/2022

Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, Nhiệm kỳ 2020 – 2025

12/05/2021

Thực hiện kế hoạch số 02-KH/TU ngày 13/11/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc “Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

Sáng ngày 24/12/2020 Đảng ủy trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI,  Nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đ/c Lê Hữu Buôl – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tham dự Hội nghị có Đ/c Lê Hữu Buôl – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đ/c Lê Quốc Khởi – UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu, Đ/c Dương Việt Hằng – Phó Bí thư Đảng ủy và gần 200 các đồng chí Đảng viên, viên chức trường Đại học Bạc Liêu.

Tại hội nghị đồng chí Lê Hữu Buôl – Phó Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Lê Quốc Khởi – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối đã triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Khối lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đ/c Lê Quốc Khởi – UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu

Sau hơn 4 giờ làm việc Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối đã diễn ra thành công, đạt hiệu quả theo kế hoạch đề ra.

02913822653
mail@blu.edu.vn