Chủ nhật, 02/04/2023

Hơn 600 sinh viên tham dự chuyên đề “Phòng chống tham nhũng” – năm học 2021 - 2022

07/05/2022

Ngày 07/05/2022, Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức chuyên đề “Phòng chống tham nhũng” (PTTN) cho sinh viên đại học, cao đẳng năm thứ nhất (Khóa 15).

Tham dự và báo cáo chuyên đề có TS Võ Hoàng Khiêm – Phó Bí thư Đảng ủy  Trường Đại học Bạc Liêu và 661 sinh viên Khóa 15 năm học 2021 – 2022.

TS Võ Hoàng Khiêm - báo cáo chuyên đề cho sinh viên năm nhất.

Sinh hoạt chuyên đề PCTN là nội dung trong thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo.

Chuyên đề PCTN với hai nội dung thiết thực như: Quán triệt và nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục về PTCN; trang bị các khái niệm biểu hiện của tham nhũng, nguyên nhân và tác hại của tham nhũng đối với xã hội.

Tin và ảnh: Ngọc Mẫn (TT-TV)

02913822653
mail@blu.edu.vn