Thứ 5, 08/12/2022

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao dạy và học trực tuyến tại Trường Đại học Bạc Liêu”

26/10/2022

Thực hiện Quyết định số 697/QĐ-ĐHBL ngày 18/10/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Bạc Liêu (ĐHBL), lúc 09h00 ngày 26/10/2022, tại phòng họp số 4 tại Trung tâm Thông tin thư viện, Trường ĐHBL tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022.

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài gồm có TS. Tiền Hải Lý – Phó Hiệu trưởng ĐHBL - Chủ tịch hội đồng; ThS. Diệp Thị Hồng Phước – Khoa Sư phạm - UV Phản biện 1; TS. Nguyễn Văn Tuấn – Khoa Nông nghiệp – UV Phản biện 2; ThS. Nguyễn Văn Trọng – Trung tâm TT-TV – UV; ThS. Phạm Đình Trí – Phòng QLKH&HTQT - UV.

Đề tài “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao dạy và học trực tuyến tại Trường Đại học Bạc Liêu” được thực hiện bởi ThS. Trần Thị Kim Ngân (chủ nhiệm) và ThS. Nguyễn Thị Thu Hậu (thành viên) – Giảng viên Khoa Kinh tế, ĐHBL.

Chủ nhiệm đề tài đã đạt được mục tiêu chính là nghiên cứu thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến dạy và học trực tuyến tại Trường ĐHBL, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao dạy và học trực tuyến tại Trường ĐHBL trong thời gian tới.

Kết quả của đề tài giúp cho Trường ĐHBL phát triển được phương pháp học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Sau hơn 03 giờ làm việc tích cực, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm, Hội đồng đã thảo luận và thống nhất xếp loại Đạt nhiệm vụ “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao dạy và học trực tuyến tại Trường Đại học Bạc Liêu” của ThS. Trần Thị Kim Ngân .

Tin và ảnh: Phòng QLKH-HTQT

02913822653
mail@blu.edu.vn