Thứ 5, 08/12/2022

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Tác động của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đến thu hút vốn đầu tư tư nhân tỉnh Bạc Liêu”

26/10/2022

Thực hiện Quyết định số 696/QĐ-ĐHBL ngày 18/10/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Bạc Liêu (ĐHBL), lúc 14h00 ngày 25/10/2022, tại phòng họp số 4 tại Trung tâm Thông tin thư viện, ĐHBL tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022.

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài gồm có TS. Phan Văn Đàn – Hiệu trưởng ĐHBL - Chủ tịch hội đồng; TS. Võ Hoàng Khiêm – ĐHBL - UV Phản biện 1; Ông Phan Văn Công Luận – Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bạc Liêu – UV Phản biện 2; TS. Tô Vĩnh Sơn – Khoa Kinh tế, ĐHBL – UV; ThS. Phạm Đình Trí – Phòng QLKH&HTQT, ĐHBL - UV.

Đề tài “Tác động của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đến thu hút vốn đầu tư tư nhân tỉnh Bạc Liêu” được thực hiện bởi ThS. Lê Huỳnh Như (Khoa Kinh tế - ĐHBL) là chủ nhiệm và ThS. Đặng Trung Thắng, Nguyễn Thị Phương (Khoa Kinh tế - ĐHBL) và ThS. Nguyễn Mỹ Linh (Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu) là thành viên.

Chủ nhiệm đề tài đã đạt được mục tiêu chính là phân tích thực trạng 10 chỉ số thành phần cấu thành chỉ số PCI của tỉnh Bạc Liêu từ năm 2013-2020 và tácđộng của chỉ số PCI đến thu hút vốn đầu tư khu vực tư nhân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Từ đó nhóm tác giả đề xuất giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư khu vực tư nhân vào tỉnh Bạc Liêu dựa trên chỉ số PCI của tỉnh trong thời gian tới.

Kết quả của đề tài đã làm sáng tỏ tác động của chỉ số PCI đến thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Bạc Liêu. Đây là cơ sở để các nhà quản lý và các cơ quan hữu quan có các chủ trương, chính sách quản lý phù hợp để đưa ra chiến lược, sách lược nhằm ngày càng thu hút được nhiều lượt đầu tư hơn, thúc đẩy dòng vốn chảy vào đạt chất lượng hơn, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của tỉnh nhà trong giai đoạn hiện nay.

Sau gần 03 giờ làm việc tích cực, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm, Hội đồng đã thảo luận và thống nhất xếp loại Đạt nhiệm vụ “Tác động của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đến thu hút vốn đầu tư tư nhân tỉnh Bạc Liêu” của ThS. Lê Huỳnh Như.

Tin và ảnh: Phòng QLKH-HTQT

02913822653
mail@blu.edu.vn