Thứ 7, 24/09/2022

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Thơ Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2000 đến năm 2020 nhìn từ phê bình sinh thái”

16/06/2022

Thực hiện Quyết định số 402/QĐ-ĐHBL ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Bạc Liêu, lúc 14h00 ngày 15/06/2022, tại phòng họp số 4 TT Thông tin thư viện, Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022.

Tham dự hội đồng xét duyệt có TS. Trần Mạnh Hùng – Nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bạc Liêu - Chủ tịch hội đồng; ThS. Trần Ngọc Bích – Trường THPT Chuyên Bạc Liêu – UV Phản biện 1; ThS. Hứa Bích Thủy – Khoa Sư phạm – UV Phản biện 2; TS. Nguyễn Phước Hoàng – Khoa Sư phạm – UV; ThS. Phạm Đình Trí – Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế - UV.

Nhiệm vụ “Thơ Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2000 đến năm 2020 nhìn từ phê bình sinh thái”do TS. Phạm Thị Lương – Khoa Sư phạm thực hiện.

Mục tiêu của đề tài nhằm phân tích những đặc điểm thơ Đồng bằng sông Cửu Long từ góc nhìn của phê bình sinh thái, chỉ ra giá trị biểu tượng sinh thái, làm rõ vấn đề đạo đức sinh thái trong văn hóa ứng xử, sự dung hợp hài hòa giữa con người và tự nhiên. Từ đó, đề tài chỉ ra sự vận động trong nội dung phản ánh của thơ Đồng bằng sông Cửu Long so với trước đây. Đồng thời, đề tài khẳng định sự đóng góp và đổi mới của các nhà thơ đồng bằng trong dòng văn học sinh thái nói riêng, và trong nỗ lực xây dựng một nền văn học khu vực đang từng bước phát triển.

Sau 02 giờ làm việc tích cực, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm, Hội đồng đã thảo luận và thống nhất xếp loại Xuất sắc nhiệm vụ “Thơ Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2000 đến năm 2020 nhìn từ phê bình sinh thái” của TS. Phạm Thị Lương.

Tin: Phòng QLKH-HTQT

02913822653
mail@blu.edu.vn