Thứ 7, 21/05/2022

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “Tác động trải nghiệm khách hàng đến hiệu quả tài chính của ngân hàng số tại Bạc Liêu”

17/03/2022

Thực hiện các Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở. Sáng ngày 17/03/2022, Tại phòng họp số 4 TT Thông tin thư viện, Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Tham dự hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH có TS Võ Hoàng Khiêm – Phó Hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng; TS Phan Văn Đàn – Sở tài chính Bạc Liêu; ThS Đặng Trung Thắng – Khoa Kinh tế; TS Tô Vĩnh Sơn – Trưởng khoa Kinh tế; TS Tiền Hải Lý – Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “Tác động trải nghiệm khách hàng đến hiệu quả tài chính của ngân hàng số tại Bạc Liêu” do ThS Lê Huỳnh Như và ThS Trịnh Hữu Lực giảng viên Khoa Kinh tế thực hiện.

Sau gần 03 giờ làm việc, hội đồng đã thông qua đề tài nghiên cứu cấp cơ sở năm học 2021 – 2022.

Tin và ảnh TTTTV

02913822653
mail@blu.edu.vn