Thứ 4, 08/02/2023

Nghiệm thu dự án cấp cơ sở

28/02/2022

Thực hiện các Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở. Ngày 28/02/2022, Tại phòng họp số 4 TT Thông tin thư viện, Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức 03 hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện dự án cấp cơ sở.

Tham dự các hội đồng nghiệm thu dự án cấp cơ sở có TS Võ Hoàng Khiêm – Phó Hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng; TS Ngô Đức Lưu – Chủ tịch HĐT, Trưởng Khoa CNTT; ThS Trần Trung Hậu – Sở Văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch tỉnh Bạc Liêu; ThS Trần Văn Út Chính – Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Bạc Liêu; TS Tiền Hải Lý – Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.

Các thành viên hội đồng

Theo đó, có 03 dự án đã được xét duyệt và nghiệm thu gồm

1. Dự án: Xây dựng website định hướng cổng thông tin điện tử tại Trường Đại học Bạc Liêu

- Chủ nhiệm dự án: ThS Nguyễn Hoàng Hôn

- Các thành viên dự án

+ TS Dương Việt Hằng – Trưởng phòng Đào tạo

+ ThS Nguyễn Văn Trọng – PGĐ Trung tâm Thông tin thư viện

+ CN Nguyễn Ngọc Mẫn – Chuyên viên Trung tâm Thông tin thư viện

+ ThS Nguyễn Thị Minh Châu – Văn phòng ĐHQG – HCM

ThS Nguyễn Hoàng Hôn  báo cáo dự án

2. Dự án: Xây dựng thư viện số tại Trường Đại học Bạc Liêu

- Chủ nhiệm dự án: ThS Lê Quốc Bảo – Trưởng BM KHMT, Khoa CNTT

- Các thành viên dự án:

+ ThS Lê Hồng Kha - PGĐ Trung tâm Thông tin thư viện

+ ThS Nguyễn Thị Minh Châu – Văn phòng ĐHQG – HCM

+ CN Huỳnh Kim Qui - Chuyên viên Trung tâm Thông tin thư viện

+ CN Võ Ái Thơ - Chuyên viên Trung tâm Thông tin thư viện

ThS Lê Quốc Bảo báo cáo dự án

3. Dự án: Đẩy mạnh công tác truyền thông tại Trường Đại học Bạc Liêu

- Chủ nhiệm dự án: ThS Nguyễn Văn Trọng – PGD TT Thông tin thư viện

- Các thành viên dự án:

+ CN Đặng Thiện Huỳnh – Chuyên viên Phòng Tổ chức hành chính

+ CN Nguyễn Việt Thắng – Chuyên viên Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên

+ CN Nguyễn Ngọc Mẫn - Chuyên viên Trung tâm Thông tin thư viện

+ CN Nguyễn Thị Hoa – Chuyên viên Tổ Đảm bảo chất lượng giáo dục

+ ThS Nguyễn Thị Minh Châu – Văn phòng ĐHQG – HCM

ThS Nguyễn Văn Trọng báo cáo dự án

TS Tiền Hải Lý - Trưởng phòng QLKH&HTQT, triển khai các quyết định hội đồng nghiệm thu

 Sau gần một ngày làm việc, các hội đồng đã thông qua các dự án cấp cơ sở năm học 2021 – 2022. Các dự án được đánh giá cao, có tính thực tiễn góp phần ứng dụng vào trong công tác quản lý và truyền thông nhận dạng thương hiệu cho Trường Đại học Bạc Liêu

Tin và ảnh:TT TT-TV

02913822653
mail@blu.edu.vn