Thứ 4, 06/12/2023

Rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo

11/10/2022

Sáng ngày 10/10/2022 tại Phòng họp Giao ban, Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Bạc Liêu, Hội đồng khoa học và đào tạo (KH-ĐT) Trường Đại học Bạc Liêu đã tổ chức buổi họp để rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo (CTĐT).

Chủ trì buổi họp là TS. Phan Văn Đàn (Hiệu trưởng – Chủ tịch), cùng sự tham dự các thành viên của Hội đồng KH-ĐT Trường.

Buổi làm việc với mục đích thẩm định, thông qua CTĐT được cập nhật của 12 ngành đào tạo tại Trường Đại học Bạc Liêu: Sư phạm Sinh học, Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam, Sư phạm Toán học, Sư phạm Hóa học, Ngôn ngữ Anh, Giáo dục Mầm non, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Khoa học Môi trường và Nuôi trồng thủy sản, nhằm đáp ứng Quy định về chuẩn CTĐT; xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT các trình độ của giáo dục đại học theo Thông tư số 17/2017/TT-BGDĐT ngày 22/06/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước khi thông qua Hội đồng KH-ĐT, 12 Tổ chuyên môn đã tiến hành rà soát về sự cần thiết, nhu cầu của các bên liên quan, của người học về tính hợp lý, thực tiễn của CTĐT; đánh giá và xây dựng báo cáo về tính hiệu quả của các CTĐT đang thực hiện.

Sau 03 giờ làm việc tích cực, Hội đồng KH-ĐT Trường đã thông qua CTĐT được cập nhật của các Khoa. Việc rà soát, cập nhật CTĐT đảm bảo đúng yêu cầu, trình tự, phù hợp với Quy định hiện hành và Quyết định 415/QĐ-ĐHBL ngày 8/6/2022 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định xây dựng, điều chỉnh CTĐT trình độ đại học, cao đẳng của Trường Đại học Bạc Liêu; đảm bảo tính liên thông giữa các bậc học, giữa các trường đại học; bổ sung kiến thức, kỹ năng và năng lực phù hợp với yêu cầu về trình độ nguồn nhân lực của xã hội.

Tin và ảnh: Phòng QLKH-HTQT

02913822653
mail@blu.edu.vn