Chủ nhật, 02/04/2023

Tập huấn "Công tác Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2019-2020"

24/05/2021

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Bạc Liêu về bối cánh và các yêu cầu của công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL) và kiểm định chất lượng (KĐCL) giáo dục; tầm quan trọng của công tác ĐBCL và KĐCL đối với cơ sở giáo dục đại học.

Ngày 07-08/9/2019, Trường Đại học Bạc Liêu đã tổ chức lớp tập huấn về công tác Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Chương trình tập huấn do TS. Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia TP.HCM; Kiểm định viên Bộ GD&ĐT; AUN-QA Assessor phụ trách, cùng với sự tham gia của tập thể lãnh đạo, cán bộ - giảng viên - nhân viên Nhà trường.

Qua lớp tập huấn, các học viên hiểu rõ tầm quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng tại nhà trường; nắm được chủ trương, chính sách, bối cảnh và các yêu cầu về công tác đảm bảo, kiểm định chất lượng của Việt Nam; tổng quan về bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo; nguyên lý PDCA trong việc triển khai các hoạt động tại trường.

Ngoài những kiến thức, kinh nghiệm được TS. Nguyễn Quốc Chính chia sẻ, các cán bộ - giảng viên - nhân viên tham gia lớp tập huấn còn có nhiều câu hỏi, trao đổi, thảo luận xoay quanh việc xây dựng và rà soát chương trình đào tạo, cách thức triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng, vai trò của giảng viên trong công tác đảm bảo chất lượng,...

 

Tin: Vĩnh Tuấn

Ảnh: Ngọc Mẫn

02913822653
mail@blu.edu.vn