Thứ 6, 09/06/2023

Thẩm định chương trình đào tạo chuyên ngành tiếng Anh Du lịch, trình độ đại học

17/05/2023

Vào lúc 14h00 ngày 16/5/2023, tại phòng Họp 4, Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Bạc Liêu, Trường Đại học Bạc Liêu đã tổ chức Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo (CTĐT) chuyên ngành Tiếng Anh Du lịch, trình độ đại học.

Ảnh 1: Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức thẩm định CTĐT chuyên ngành Tiếng Anh du lịch

 Hội đồng thẩm định CTĐT gồm có:

1. TS. Tin Hi Lý, Phó Hiu trưởng Trường Đi hc Bc Liêu - Ch tch Hi đng.

2. PGS. TS. Nguyn Bu Huân, Ging viên Trường Đi hc Cn Thơ - Phn bin 1.

3. TS. Kim Thanh Tuyên, Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyn Th Minh Khai, Sóc Trăng - Phn bin 2.

4. ThS. Lý V Triu Dương, Phó Giám đốc S Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bc Liêu - y viên.

5. TS. Trương Thu Trang, Phó Trưởng phòng QLKH-HTQT, Trường Đi hc Bc Liêu - y viên thư.

6. ThS. Phm Trn Thùy Linh, Chuyên viên phòng QLKH&HTQT, Trường Đi hc Bc Liêu - Thư ký hành chính.

Ảnh 2: Các thành viên Hội đồng thẩm định chụp ảnh lưu niệm

            Sau khi nghe ThS. Nguyễn Ái Hoàng Châu đại diện Tổ xây dựng chương trình trình bày kết quả xây dựng chương trình, Hội đồng Thẩm định đã xem xét các mục tiêu, cấu trúc, thời lượng, nội dung và các điều kiện đảm bảo thực hiện CTĐT. Các thành viên trong Hội đồng đều đánh giá rất cao tính cấp thiết và ý nghĩa thực tiễn của CTĐT ngành Tiếng Anh Du lịch mà Trường Đại học Bạc Liêu xây dựng, thể hiện tầm nhìn chiến lược và hướng đi đúng đắn của Nhà trường trong việc thực hiện sứ mạng của mình. Đồng thời, cũng đánh giá cao sự công phu, khoa học trong thiết kế CTĐT; thời gian đào tạo; các hình thức đánh giá chất lượng trong chương trình được đảm bảo; nguồn tài liệu, giảng viên và các điều kiện đảm bảo khác nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác đào tạo; chương trình đào tạo được soạn thảo đã đảm bảo các nội dung kiến thức cơ bản, chi tiết, có tính cập nhật. Bên cạnh đó, các thành viên của Hội đồng cũng đã có những ý kiến nhận xét, đóng góp khách quan, cụ thể cho chương trình.

Ảnh 3: ThS. Nguyễn Ái Hoàng Châu báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng CTĐT

            Các chuyên gia trong Hội đồng thẩm định đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp về chuẩn đầu ra, về lượng kiến thức chuyên môn và các kỹ năng cần trang bị cho sinh viên. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đề xuất các nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện CTĐT như tham khảo các CTĐT của những trường có kinh nghiệm đào tạo khác để tăng tính cập nhật và xem xét, điều chỉnh tỷ lệ giữa các khối kiến thức trong chương trình. Hội đồng cũng đề xuất việc điều chỉnh thời lượng khối lượng kiến thức đại cương với khối kiến thức chuyên ngành; Chương trình đào tạo chú ý tăng cường thời gian thực tập, thực hành cho sinh viên về chuyên môn, các kỹ năng thực hành nghề nghiệp để đáp ứng tốt yêu cầu của các đơn vị tuyển dụng sau khi ra trường.

Ảnh 4: Chủ tịch Hội đồng TS. Tiền Hải Lý đọc kết luận

            Sau thời gian làm việc với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn và xây dựng, các thành viên của Hội đồng đều đã thống nhất ý kiến, đồng ý thông qua CTĐT chuyên ngành Tiếng Anh du lịch, trình độ đại học. Đồng thời, Hội đồng đề nghị các đơn vị phụ trách cần sớm điều chỉnh và tiến hành các bước tiếp theo quy trình kiểm định chất lượng. Những ý kiến, trao đổi của các chuyên gia, nhà khoa học trong Hội đồng sẽ là cơ sở quan trọng để Nhà trường tiếp tục hoàn thiện CTĐT, góp phần tích cực vào công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương cũng như khu vực Bán đảo Cà Mau.

02913822653
mail@blu.edu.vn