Thứ 6, 09/06/2023

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và triển khai chuyên đề năm 2022

27/08/2022

Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/ĐUK ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 74-KH/ĐUK ngày 02 tháng 8 năm 2022 về học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chủ đề học tập Bác năm 2022.

Ngày 26/8/2022 Đảng ủy trường Đại học Bạc Liêu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và triển khai chuyên đề năm 2022. Tham dự và triển khai các Nghị quyết, Kế hoạch có đồng chí Ngô Đức Lưu – Bí thư Đảng ủy; đồng chí Võ Hoàng Khiêm – UVBCH Đảng bộ Khối, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Bạc Liêu; các đồng chí trong Ban Chấp hành, chi ủy chi bộ, đảng viên và viên chức toàn trường.

đ/c Ngô Đức Lưu - Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc và báo cáo chuyên đề

Tại hội nghị các báo cáo viên đã triển khai các chuyên đề cụ thể như:

  • Chuyên đề 1: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) “về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.
  • Chuyên đề 2: Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
  • Chuyên đề 3: Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.

đ/c Võ Hoàng Khiêm - UVBCH Đảng bộ Khối, PBT Đảng ủy báo cáo chuyên đề

  • Chuyên đề 4: Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) “về tăng cường củng cổ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.
  • Chuyên đề 5: Kế hoạch số 74-KH/ĐUK ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chủ đề học tập Bác năm 2022 “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức: Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại”

Tin và ảnh: TT Thông tin Thư viện

02913822653
mail@blu.edu.vn