Thứ 3, 09/08/2022

Tổng kết 10 năm thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Bạc Liêu

04/06/2021

Qua 10 năm thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển, bộ máy tổ chức Trường Đại học Bạc Liêu từng bước đi vào ổn định, phát triển nhanh về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên. Quy mô đào tạo của trường ngày càng được mở rộng, thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực cho xã hội; công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ được đẩy mạnh, góp phần phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nói riêng, vùng Bán đảo Cà Mau nói chung. Nổi bật là trường đã phát triển mới 7 ngành đại học, cao đẳng theo định hướng, thế mạnh phát triển của tỉnh; thường xuyên đánh giá, cải tiến chương trình đào tạo, chú trọng xây dựng khung chương trình đào tạo hợp lý, khoa học theo hướng tăng cường thực hành, kỹ năng ứng dụng. Trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học, trường thực hiện 158 đề tài khoa học, nhiều đề tài được ứng dụng vào thực tiễn đã mang lại hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương trong tỉnh. Vế chất lượng nguồn nhân lực, đến năm 2020 trường có 188 giảng viên, trong đó có 1 phó giáo sư, 16 tiến sĩ, 149 thạc sĩ… Ngoài ra, trường còn thiết lập mối quan hệ hợp tác đào tạo với nhiều tổ chức giáo dục nước ngoài, giúp sinh viên trang bị, tiếp cận nhiều kiến thức, kỹ năng của nền giáo dục tiên tiến.

Phát huy kết quả đạt được trong 10 năm qua, trường tiếp tục triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến 2030. Mục tiêu trọng tâm của trường là hướng đến tự chủ đại học vào năm 2025. Để thực hiện hiệu quả chiến lược này, đơn vị đề ra nhiều giải pháp về nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới công tác tuyển sinh, kiểm định chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc gia và khu vực, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế…

Trường cũng kiến nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ đầu tư về cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại cho Trường Đại học Bạc Liêu theo Đề án và quy hoạch đã được phê duyệt; bổ sung đội ngũ lãnh đạo trẻ để trường từng bước nâng cao năng lực quản lý, quản trị, xứng đáng là địa chỉ đạo tạo uy tín, chất lượng của vùng Bán đảo Cà Mau./.

Một số hình ảnh tham luận tại hội nghị

02913822653
mail@blu.edu.vn