Thứ 5, 02/12/2021

Trường Đại học Bạc Liêu: Triển khai quyết định bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo quản lý

26/05/2021

Căn cứ các quyết định, trong đó Quyết định số 29-QĐ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng về việc điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bạc Liêu và công văn số 276/SNV-CCVC của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu về công tác cán bộ cũng như theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Trường Đại học Bạc Liêu.

Theo đó sáng ngày 26/5/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu – PGS.TS Từ Diệp Công Thành đã trao quyết định bổ nhiệm lại ThS. Tiêu Quỳnh Mai giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên thuộc Trường Đại học Bạc Liêu.

Bà Tiêu Quỳnh Mai, trình độ Thạc sĩ Quản lý giáo dục, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên.

Với sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, việc bổ nhiệm lại   này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Phòng công tác chính trị và Quản lý sinh viên có điều kiện tốt thực hiện nhiệm vụ của mình, góp phần cùng toàn trường trong sự phát triển chung ./.

Tin: Phòng CTCT-QLSV

02913822653
mail@blu.edu.vn