Chủ nhật, 25/09/2022

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Xây dựng hệ thống quản lý hoạt động của giảng viên”

01/04/2022

Thực hiện Quyết định số 198/QĐ-ĐHBL ngày 14 tháng 03 năm 2022 của hiệu trưởng trường Đại học Bạc Liêu, lúc 9h30 ngày 01/04/2022, tại phòng họp số 4 TT Thông tin thư viện, Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội đồng tư vấn xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022.

Tham dự hội đồng xét duyệt có TS Dương Việt Hằng – Trưởng Phòng Đào tạo - Chủ tịch hội đồng; ThS Trần Trung Hậu – Sở VH, TT, TT&DL Bạc Liêu – UV Phản biện 1; ThS Nguyễn Văn Trọng – Giám đốc Trung tâm Thông tin thư viện – UV Phản biện 2; ThS Trần Khánh Luân – Khoa Công nghệ thông tin – UV; TS Tiền Hải Lý – Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế - UV.

Đề tài: “Xây dựng hệ thống quản lý hoạt động của giảng viên do TS Ngô Đức Lưu (chủ nhiệm), ThS Lê Quốc Bảo (thư ký) – giảng viên khoa Công nghệ thông tin thực hiện.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng thành công hệ thống quản lý hoạt động của giảng viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với công tác kiểm tra, thống kê giờ dạy của giảng viên, đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng và tự động hóa.

Sau gần 02 giờ làm việc tích cực, Hội đồng đã thảo luận và thống nhất thông qua hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022.

Tin: Phòng QLKH-HTQT

 

02913822653
mail@blu.edu.vn