Đại học liên thông, VLVH

– Xét tuyển liên thông trình độ đại học hệ VLVH tại Trường Đại học Bạc Liêu năm 2019

DHLT DHBL

– Xét tuyển liên thông trình độ đại học hệ VLVH liên kết với Trường Đại học Đồng Tháp

– Tuyển sinh đại học từ xa theo hình thức học trực tuyến liên kết với Trường Đại học Cần Thơ

– Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học liên kết với Trường Đại học Cần Thơ

– Tuyển sinh bằng đại học thứ 2 hệ vừa làm vừa học năm 2019 liên kết với Trường Đại học Cần Thơ