Cấp Bộ

– Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trong ngành Giáo dục giai đoạn 2019 – 2025

– Triển khai 02 dự án thành phần thực hiện tại Bộ Giáo dục và Đào tạo thuộc dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục đại học”

– Tổ chức các hoạt động đợt cao điểm hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019

– Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương Thế giới và Tháng Hành động vì môi trường

– Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không khói thuốc lá năm 2019

– Kế hoạch tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2019 – 2021

– Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở

– Chỉ thị về việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành giáo dục giai đoẹn 2016 – 2020

– Chuyển đổi tên ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học theo thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT

– Thông tư ban hành quy định về khối lượng tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định ban hành chương trình đào tạo trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ 

– Thông tư quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp Giáo viên, Giảng viên

– Quy chế thi THPT Quốc gia

– Quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ Chính quy

– Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục Đại học công lập

– Quy định chế độ làm việc đối với Giảng viên

– Quy chế đào tạo trình độ Đại học