Giới thiệu - Đảng uỷ

Đảng uỷ

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY
KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

Đ/c NGÔ ĐỨC LƯU

Chức vụ trong Đảng: Bí thư

Chức vụ chính quyền:  Chủ tịch Hội đồng trường

Email: ndluu@blu.edu.vn

 

 

Đ/c VÕ HOÀNG KHIÊM

Chức vụ trong Đảng: UVBCH Đảng ủy Khối, Phó Bí thư Đảng ủy

Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng

Email: vhkhiem@blu.edu.vn

Đ/c DƯƠNG VIỆT HẰNG

Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy

Chức vụ chính quyền:Trưởng Phòng Đào tạo

Email: dvhang@blu.edu.vn

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ TRONG ĐẢNG

CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN

ĐOÀN THỂ

 CHUYÊN MÔN

EMAIL

ĐIỆN THOẠI

1

Ngô Đức Lưu

Bí thư Đảng ủy Chủ tịch Hội đồng trường Tiến sĩ ndluu@blu.edu.vn 0913610007

2

Võ Hoàng Khiêm

UVBCH Đảng ủy Khối,

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Hiệu trưởng Tiến sĩ

vhkhiem@blu.edu.vn

0913892772

3

Dương Việt Hằng Phó Bí thư

Trưởng Phòng Đào tạo

Tiến sĩ

dvhang@blu.edu.vn

0919196708

4

Trần Nhật Bằng

UVBTV Đảng ủy

Bí thư CB Khối Văn phòng

Trưởng Phòng

Tổ chức - Hành chính

Thạc sĩ tnbang@blu.edu.vn 0918827863

5

Tiền Hải Lý

ủy viên

Bí thư CB Phòng QLKH & HTQT

Trưởng Phòng QLKH & HTQT Tiến sĩ

thly@blu.edu.vn

0908281287

6

Nguyễn Văn Trọng

Ủy viên

Bí thư CB Khối Trung tâm

PGĐ TT Thông tin Thư viện Thạc sĩ nvtrong@blu.edu.vn 0949119599

7

Nguyễn Hữu Tâm

Ủy viên

Bí thư CB Phòng Đào tạo

Phó Trưởng phòng Đào tạo

Thạc sĩ

nhtam@blu.edu.vn

0908481512

8

Phạm Ánh Sương

Ủy viên

Phó Bí thư CB Khối Văn phòng

Phó Trưởng Phòng KHTC Thạc sĩ pasuong@blu.edu.vn 0914211294

9

Nguyễn T. Kim Xuân

Ủy viên

Bí thư CB Khoa Sư phạm

Phó Trưởng Khoa Sư Phạm

Tiến sĩ

ntkxuan@blu.edu.vn

0919809098

10

Tô Vĩnh Sơn

ủy viên

Bí thư CB Khoa Kinh tế

Trưởng khoa Kinh tế Tiến sĩ

tvson@blu.edu.vn

0943726707

11

Ngô Trúc Phương

Ủy viên

Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Thạc sĩ

ntphuong @blu.edu.vn

0835588818

12

Đặng Thiện Huỳnh Ủy viên

Bí thư Đoàn Thanh niên

Cử nhân dthuynh@blu.edu.vn 0913892927

13

           

14

           
15            

DANH SÁCH CẤP ỦY CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2022

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ TRONG ĐẢNG

CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN

ĐOÀN THỂ

 CHUYÊN MÔN

EMAIL

ĐIỆN THOẠI

CHI BỘ KHỐI VĂN PHÒNG

 

1

Trần Nhật Bằng

UVBTV Đảng ủy

Bí thư Chi bộ

Trưởng Phòng

Tổ chức - Hành chính

Thạc sĩ tnbang@blu.edu.vn 0918827863

2

Phạm Ánh Sương

Đảng Ủy viên

Phó Bí thư Chi bộ

Phó trưởng Phòng KHTC Cử nhân pasuong@blu.edu.vn 0914211294

3

Đặng Thiện Huỳnh

Đảng Ủy viên

Chi ủy viên

Bí thư Đoàn Thanh niên

Cử nhân dthuynh@blu.edu.vn 0913892927

CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO & CÔNG TÁC SINH VIÊN

1

Nguyễn Hữu Tâm

Đảng ủy viên

Bí thư Chi bộ

Phó Trưởng phòng Đào tạo

Thạc sĩ

nhtam@blu.edu.vn

0908481512
2 Tiêu Quỳnh Mai Phó Bí thư Chi bộ Phó Trưởng Phòng CTCT & QLSV Thạc sĩ tqmai@blu.edu.vn 0939001019
3 Lý Ngọc Bích Vân Chi ủy viên Phó Trưởng phòng Đào tạo Thạc sĩ lnbvan@blu.edu.vn 0916808035

CHI BỘ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT

1

Võ Hoàng Khiêm

Phó Bí thư Đảng ủy

Bí thư Chi bộ

Phó Hiệu Trưởng Tiến sĩ vhkhiem@blu.edu.vn 0913892772

2

Đào Thị Thu Phó Bí thư Chi bộ

Phụ trách BM GDTC

Phó Chủ tịch CĐCS

Thạc sĩ dtthu@blu.edu.vn 0944930040

3

Diệp Kiều Trang Chi ủy viên Phụ trách BM Lý luận chính trị Thạc sĩ dktrang@blu.edu.vn 0913458993

CHI BỘ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ THANH TRA PHÁP CHẾ

1

Hồ Hữu Tường Bí thư chi bộ Tổ Phó Tổ ĐBCLGD Tiến sĩ hhtuong@blu.edu.vn 0948644446

CHI BỘ KHỐI - TRUNG TÂM

 
1 Nguyễn Văn Trọng

Đảng ủy viên

Bí thư Chi bộ

Phó GĐ TT Thông tin Thư viện Thạc sĩ nvtrong@blu.edu.vn 0949119599
2 Phan Anh Hùng Phó Bí thư Chi bộ Phó GĐ TT Tin học Ngoại ngữ Thạc sĩ pahung@blu.edu.vn 0913174117
3            

CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

1

Tiền Hải Lý

Đảng Ủy viên

Bí thư chi bộ

Trưởng Phòng QLKH & HTQT Thạc sĩ thly@blu.edu.vn 0908281287

CHI BỘ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1 Ngô Đức Lưu

Bí thư Đảng ủy

Bí thư Chi bộ

Chủ tịch Hội đồng trường Tiến sĩ ndluu@blu.edu.vn 0913610007
2 Lê Quốc Bảo Phó Bí thư Chi bộ Trưởng BM KHMT Thạc sĩ lqbao@blu.edu.vn 0944683132
3 Tô Khánh Toàn Chi ủy viên   Thạc sĩ tktoan@blu.edu.vn 0949983252

CHI BỘ KHOA SƯ PHẠM

1

Nguyễn T. Kim Xuân

Đảng Ủy viên

Bí thư CB Khoa Sư phạm

Phó Trưởng khoa Sư phạm

Tiến sĩ

ntkxuan@blu.edu.vn

0919809098
2 Diệp Thị Hồng Phước Phó Bí thư chi bộ Phó Trưởng Khoa Sư phạm Thạc sĩ dthphuoc@blu.edu.vn 0913989693
3 Hứa Bích Thủy Chi ủy viên   Thạc sĩ hbthuy@blu.edu.vn 0918894405
4 Nguyễn Phước Hoàng Chi ủy viên Phó trưởng BM Khoa Sư phạm Tiến sĩ nphoang@blu.edu.vn 0916194400
5 Trương Thu Trang Chi ủy viên Trưởng BM Khoa Sư phạm Tiến sĩ tttrang@blu.edu.vn 0939818269

CHI BỘ KHOA NÔNG NGHIỆP

1 Nguyễn Thị Kiều Bí thư Chi bộ Trưởng Khoa Nông nghiệp Tiến sĩ ntkieu@blu.edu.vn 0939752474
2 Nguyễn Văn Tuấn Phó Bí thư Chi bộ Trưởng BM KHCT và PTNT Tiến sĩ nvtuan@blu.edu.vn 0915886877
3 Lê Hoàng Vũ Chi ủy viên Phó Trưởng BM Thủy sản Thạc sĩ lhvu@blu.edu.vn 0945904000

CHI  BỘ KHOA KINH TẾ

1

Tô Vĩnh Sơn

Đảng ủy viên

Bí thư CB Khoa Kinh tế

Trưởng khoa Kinh tế Tiến sĩ

tvson@blu.edu.vn

0943726707
2 Trịnh Hữu Lực Phó Bí thư chi bộ Phó Trưởng khoa Kinh tế Thạc sĩ thluc@blu.edu.vn 0949001100
3 Nguyễn Thị Thu Hậu Chi ủy viên   Thạc sĩ ntthau@blu.edu.vn 0382602216

CÁC BIỂU MẪU KẾT NẠP ĐẢNG

STT

NỘI DUNG

Tải về

1 Đơn xin vào Đảng
2 Lý lịch người xin vào Đảng Mẫu 2 - KNĐ
3 Giấy giới thiệu người vào Đảng Mẫu 3 - KNĐ
4 Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng Mẫu 4 - KNĐ
5 Nghị Quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng Mẫu 4A-KNĐ
6 Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú đối với người vào Đảng Mẫu 5 - KNĐ
7 Nhận xét chi ủy nơi cư trú Mẫu 5A - KNĐ
8 Nghị quyết chi bộ đề nghị kết nạp Đảng Mẫu 6 - KNĐ
9 Nghị quyết của Đảng ủy đề nghị kết nạp Đảng Mẫu 8 - KNĐ
10 Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị Mẫu 10 - KNĐ
11 Bản nhận xét đảng viên dự bị Mẫu 11 - KNĐ
12 Tổng hợp ý kiến nhận xét (chi ủy thực hiện) Mẫu 12 - KNĐ
13 Ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị Mẫu 12B - KNĐ
14 Ý kiến nhận xét của Đoàn thể nơi đảng viên dự bị sinh hoạt Mẫu 12C - KNĐ
15 Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức của chi bộ Mẫu 13-KNĐ
16 Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức của Đảng ủy Mẫu 15 - KNĐ