Giới thiệu - Hội đồng tư vấn

Hội đồng tư vấn

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ/ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

CHỨC DANH HỘI ĐỒNG

01

PGS.TS. Từ Diệp Công Thành

Hiệu trưởng

Chủ tịch

02

TS. Võ Hoàng Khiêm

Phó Hiệu trưởng

Thành viên

03

ThS. Phạm Đình Trí

Phó Trưởng phòng QLKH&HTQT

Thư ký (KHCN)

04

ThS. Nguyễn Hữu Tâm

Phó Trưởng phòng Đào tạo

Thư ký (Đào tạo)

05

ThS. Trần Nhật Bằng

Trưởng phòng TCHC

Thành viên

06

TS. Dương Việt Hằng

Trưởng phòng Đào tạo

Thành viên

07

TS. Tô Vĩnh Sơn

Trưởng khoa Kinh tế

Thành viên

08

TS. Tiền Hải Lý

Trưởng phòng QLKH&HTQT

Thành viên

09

TS. Ngô Đức Lưu

Trưởng khoa CNTT

Thành viên

10

TS. Nguyễn Thị Kim Xuân

Phó Trưởng Khoa Sư phạm

Thành viên

11

TS .Nguyễn Thị Kiều

Trưởng Khoa Nông nghiệp

Thành viên

12

TS. Hồ Hữu Tường •

Tổ phó Tổ ĐBCLGD

Thành viên

13

ThS. Cao Xuân Thu Vân

Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh Bạc Liêu

Thành viên

14

CN. Võ Thanh Giang

Phó Giám đôc Sở GD, KH&CN Bac Liêu

Thành viên

15

ThS. Nguyễn Thế Phương

Phó Giám đốc Viettel Bạc Liêu

Thành viên

16

ThS. Trịnh Công Vinh

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bac Liêu

Thành viên

17

PGS. TS. Mai Thành Phụng

Nguyên Giám đôc TT Khuyến nông Quốc gia

Thành viên

18

ThS. Trình Trung Phi

Giám đôc kỹ thuật Tập đoàn Việt Úc

Thành viên

19

ThS. Nguyễn Thị Nhật Tân

Giám đôc Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bạc Liêu

Thành viên