Các đơn vị - Khoa - Bộ môn

Khoa - Bộ môn

Giảng viên khoa sư phạm, trường đại học bạc liêu đạt giải hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XVI năm 2020-2021

24/01/2022
Giảng viên khoa sư phạm, trường đại học bạc liêu đạt giải hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XVInăm 2020-2021

Doanh nghiệp đặt hàng đào tạo 100 cử nhân ngành Bảo vệ thực vật

21/01/2022
Doanh nghiệp đặt hàng đào tạo 100 cử nhân ngành Bảo vệ thực vật

Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2021 – 2026

20/01/2022
Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Trường Đại học Bạc Liêu phát bằng Tốt nghiệp năm 2021

05/01/2022
Trường Đại học Bạc Liêu phát bằng Tốt nghiệp năm 2021