Đào tạo - Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

STT

NGÀNH

Áp dụng cho khóa

Khóa 11 Khóa 12 Khóa 13 Khóa 14 Ghi chú

KHOA SƯ PHẠM

1

Tiếng việt và văn hóa việt nam

Xem tại đây Xem tại đây  
- Văn hóa du lịch     Khóa 15

2


 

Ngôn ngữ Anh

Xem tại đây Xem tại đây  
 - Tiếng Anh du lịch     Khóa 17
3 Giáo dục tiểu học     Khóa 17
4 Sư phạm Toán học     Khóa 16
5 Sư phạm Hóa học     Khóa 16
6 Sư phạm Sinh học     Khóa 16

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1


 

Công nghệ thông tin

Xem tại đây

Xem tại đây  
 - Công nghệ số     Khóa 17
   - Công nghệ phần mềm     Khóa 15

KHOA NÔNG NGHIỆP

1

Nuôi trồng thủy sản

Xem tại đây Xem tại đây  
- Nuôi tôm công nghệ cao     Khóa 15

2

Bảo vệ thực vật

Xem tại đây Xem tại đây  

3

Khoa học môi trường

  Xem tại đây  
 - Bảo vệ môi trường thủy sản     Khóa 17

4


 

Chăn nuôi

Xem tại đây Xem tại đây  
 - Chăn nuôi thú y     Khóa 17

KHOA KINH TẾ

1

Tài chính ngân hàng

Xem tại đây Xem tại đây Khóa 16

2

 

Quản trị kinh doanh

Xem tại đây Xem tại đây Khóa 16

 - Quản trị du lịch lữ hành

    Khóa 17
3 Kế Toán Xem tại đây Xem tại đây Khóa 16

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỘ CAO ĐẲNG

STT

NGÀNH

Áp dụng cho khóa

Khóa 11 Khóa 12 Khóa 13 Khóa 14

1

Giáo dục mầm non

Xem tại đây Xem tại đây