Đảm bảo chất lượng

Đảm bảo chất lượng

Khai giảng lớp Tập huấn Phương pháp dạy học tích cực và đánh giá kết quả học tập đáp ứng Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

01/12/2023
Sáng ngày 01/12/2023, tại Hội trường Trung tâm Thông tin – Thư viện, Trường Đại học Bạc Liêu phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tập huấn Phương pháp dạy học tích cực và đánh giá kết quả học tập đáp ứng Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cho Lãnh đạo khoa, Bộ môn, Giảng viên trong Nhà trường.
Chi tiết