Đảm bảo chất lượng

Đảm bảo chất lượng

Hội nghị tư vấn công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2022

18/10/2022
Nhằm hoàn thiện báo cáo tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục năm 2022 và nâng cao năng lực cho đội ngũ viên chức trực tiếp tham gia các hoạt động tự đánh giá chất lượng của nhà trường. Ngày 16/10/2022, tại hội trường Trung tâm thông tin thư viện, Trường Đại học Bạc Liêu phối hợp với trường Đại học Trà vinh tổ chức hội nghị tư vấn công tác đánh giá chất lượng giáo dục năm 2022.
Chi tiết