NCKH - Hoạt động hợp tác

Hoạt động hợp tác

STT

ĐƠN VỊ

NỘI DUNG HỢP TÁC

I. HỢP TÁC VỚI VIỆN, TRƯỜNG

1.

Đại học Quốc gia HCM    

Nâng cao nguồn lực; thực hiện các đề tài, dự án KHCN phục vụ phát triển KTXH Bạc Liêu

2.

Đại học Sư phạm TPHCM

Đào tạo nguồn nhân lực sư phạm cho Bán đảo Cà Mau

3.

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Bạc Liêu

Đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

4.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên –ĐHQG; Trường Đại học Nông Lâm - HCM

Đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

5.

Trường Cao đẳng Quốc tế Kent KIC

Đào tạo nguồn nhân lực sư phạm cho Bán đảo Cà Mau

6.

Trường Đại học Balikpapan (Indonesia)

Phát triển chương trình giáo dục, trao đổi sinh viên, giảng viên, kết nối nghiên cứu và xuất bản

7.

Trường Đại học Cần Thơ

Kết nối cộng đồng chia sẻ tri thức

8.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM

Kết nối cộng đồng chia sẻ tri thức

9.

Trường Đại học Cửu Long

Kết nối cộng đồng chia sẻ tri thức

10.

Trường Đại học An Giang

Kết nối cộng đồng chia sẻ tri thức

11.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Kết nối cộng đồng chia sẻ tri thức

12.

Phân Viện Nuôi trồng Thủy sản II – Bộ NN&PTNT

Kết nối cộng đồng chia sẻ tri thức

13.

Viện Môi trường và Tài nguyên – ĐHQGHCM

Kết nối cộng đồng chia sẻ tri thức

14.

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

Kết nối cộng đồng chia sẻ tri thức

15.

Viện Dược liệu – Bộ Y tế

Kết nối cộng đồng chia sẻ tri thức

16.

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền nam (IAS)

Kết nối cộng đồng chia sẻ tri thức

II. HỢP TÁC VỚI SỞ/NGÀNH TỈNH

1.

Sở TNMT Bạc Liêu

Đào tạo, nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng

2.

Sở LĐTBXH Bạc Liêu

Đào tạo, nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng

3.

Sở NN&PTNT Bạc Liêu

Đào tạo, nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng

4.

Sở VHTT&DL Bạc Liêu

Đào tạo, nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng

5.

Sở GD&ĐT Sóc Trăng

Đào tạo nguồn nhân lực

6.

Sở GD&ĐT Hậu Giang

Đào tạo nguồn nhân lực

7.

Hội Nông dân Bạc Liêu

Đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng

8.

Hội nghề Yến Bạc Liêu

Kết nối cộng đồng chia sẻ tri thức

9.

Ban liên lạc đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau

Phụng sự xã hội

10.

Trung tâm Khuyến nông Bến tre

Kết nối cộng đồng chia sẻ tri thức

III. HỢP TÁC VỚI ĐỊA PHƯƠNG

1.

Huyện Giá Rai

Nghiên cứu phát triển sản xuất nông nghiệp

2.

Huyện Vĩnh Lợi

Nghiên cứu phát triển sản xuất nông nghiệp

3.

Huyện Đông Hải

Nghiên cứu phát triển sản xuất nông nghiệp

4.

Huyện Hồng Dân

Nghiên cứu phát triển sản xuất nông nghiệp

IV. HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIỆP

1.

Công ty TMA Solution

Đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ

2.

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nông nghiệp, thủy sản Bạc Liêu

Đào tạo nguồn nhân lực và phục vụ cộng đồng

3.

Công ty TNHH Khôi Nguyên Bạc Liêu

Thực hiện đề tài về xây dựng quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh có sử dụng chế phẩm sinh học trong hồ nuôi thủy sản

4.

Công ty TNHH Long Mạnh

Nghiên cứu xây dựng quy tình ủ vỏ tôm lột sinh ra trong quá trình nuôi tôm siêu thâm canh thành phân hữu cơ bằng men vi sinh

5.

Công ty TNHH Đầu tư giáo dục trí tuệ tài năng

Đào tạo nguồn nhân lực và phục vụ cộng đồng

6.

Tập đoàn Mỹ Lan – Trà Vinh

Đào tạo và tiếp nhận nguồn nhân lực

7.

Tập đoàn Việt Úc

Đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

8.

Công ty Nhựa Tân Đại Hưng

Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, phục vụ cộng đồng

9.

Hiệp hội Trang trại & Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam

Kết nối cộng đồng chia sẻ tri thức

V. HỢP TÁC QUỐT TẾ

1 Fulbright   
2 NIA   
3 ITEC