Giới thiệu - Hội đồng trường

Hội đồng trường

 

 

TS. NGÔ ĐỨC LƯU

Chức vụ: UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch HĐT

Học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính

Lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0913610007

Email: ndluu@blu.edu.vn

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2021-2026

(Thành lập theo Quyết định 120/QĐ-UBND, ngày 16/02/2022 của UBND Tỉnh Bạc Liêu)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ / CÔNG VIỆC

CHỨC VỤ TRONG HỘI ĐỒNG

EMAIL

1

Ngô Đức Lưu

UVBTV Đảng ủy, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin

Chủ tịch HĐ

ndluu@blu.edu.vn

2

Tô Việt Thu Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Thành viên

 

3

Lâm Thị Sang

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDKH&CN

Thành viên

 

4

Ngô Công Hầu

Tỉnh ủy viên, GĐ Sở Nội vụ

Thành viên

 

5

Lưu Hoàng Ly

Tỉnh ủy viên, GĐ Sở NN&PTNT

Thành viên

 

6

Nguyễn Chí Dũng

Giám đốc VNPT Bạc Liêu

Thư ký HĐ

 

7

Nguyễn Duy Kim Hằng

Giám đốc nhân sự Tập đoàn Việt Úc

Thành viên

 

8

Võ Hoàng Khiêm

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

Thành viên

vhkhiem@blu.edu.vn

9

Dương Việt Hằng

Phó Bí thư ĐU, Trưởng Phòng Đào tạo

Thành viên

dvhang@blu.edu.vn

10

Ngô Trúc Phương

Đảng ủy viên, Chủ tịch công đoàn CS

Thành viên

ntphuong@blu.edu.vn

11

Trần Nhật Bằng

UVBTV Đảng ủy, Trưởng phòng TCHC

Thành viên

tnbang@blu.edu.vn

12

Nguyễn T. Kim Xuân

Đảng ủy viên, Trưởng BM KHCB SP

Thành viên

ntkxuan@blu.edu.vn

13

Tô Vĩnh Sơn

Đảng ủy viên, Trưởng Khoa KT

Thành viên

tvson@blu.edu.vn

14

Lê Nguyễn Thảo Phương

UVBCH Đoàn trường

Thành viên

 

15

     

 


VĂN BẢN PHÁP QUY

STT

TÊN VĂN BẢN

CHI TIẾT

1

Công văn của Bộ GD&ĐT yêu cầu thành lập Hội đồng trường Xem tại đây

2

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật sửa đổi, bố sung một số điều luật của Luật giáo dục đại học

Xem tại đây

3

Luật sửa đổi, bổ dung một số điều của Luật Giáo dục Đại học 2018

Xem tại đây