NCKH - Hoạt động

NCKH - Hoạt động

Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023

Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023
06/02/2023

Hội đồng khoa học và đào tạo Trường Đại học Bạc Liêu họp thông qua chủ trương mở 06 ngành, chuyên ngành mới

Hội đồng khoa học và đào tạo Trường Đại học Bạc Liêu họp thông qua chủ trương mở 06 ngành, chuyên ngành mới
12/01/2023

Hội nghị Tổ công đoàn Phòng QLKH-HTQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

Hội nghị Tổ công đoàn Phòng QLKH-HTQT nhiệm kỳ 2023 – 2028
30/12/2022

Hoạt động trải nghiệm thực tế cho sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu tại Công ty Mobifone Bạc Liêu

Hoạt động trải nghiệm thực tế cho sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu tại Công ty Mobifone Bạc Liêu
20/12/2022

Đội tuyển “Đất 9 Rồng” đạt giải Triển vọng - Vòng chung kết cuộc thi toàn quốc “Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2022”

Đội tuyển “Đất 9 Rồng” đạt giải Triển vọng - Vòng chung kết cuộc thi toàn quốc “Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2022”
02/12/2022

Đội tuyển Logistics của trường Đại học Bạc Liêu khởi động cho vòng chung kết cuộc thi toàn quốc “Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2022”

Đội tuyển Logistics của trường Đại học Bạc Liêu khởi động cho vòng chung kết cuộc thi toàn quốc “Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2022”
02/11/2022

Giảng viên Trường Đại học Bạc Liêu báo cáo tại Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất về các vấn đề khoa học xã hội và nhân văn

Giảng viên Trường Đại học Bạc Liêu báo cáo tại Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất về các vấn đề khoa học xã hội và nhân văn
31/10/2022

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao dạy và học trực tuyến tại Trường Đại học Bạc Liêu”

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao dạy và học trực tuyến tại Trường Đại học Bạc Liêu”
26/10/2022

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Tác động của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đến thu hút vốn đầu tư tư nhân tỉnh Bạc Liêu”

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Tác động của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đến thu hút vốn đầu tư tư nhân tỉnh Bạc Liêu”
26/10/2022

Rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo

Rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo
11/10/2022

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Bạc Liêu”

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Bạc Liêu”
17/10/2022

Hợp tác doanh nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ sinh học

Hợp tác doanh nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ sinh học
01/10/2022

Tiếp đón đoàn công tác của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Bạc Liêu

Tiếp đón đoàn công tác của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Bạc Liêu
15/09/2022

Hội đồng khoa học và đào tạo Trường Đại học Bạc Liêu họp thông qua chủ trương mở ngành, chuyên ngành mới

Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Bạc Liêu và vùng Bán đảo Cà Mau, Hội đồng khoa học và đào tạo Trường Đại học Bạc Liêu đã tổ chức buổi họp để thông qua chủ trương mở 03 ngành đào tạo Đại học: Luật, Sư phạm Ngữ văn và Giáo dục Tiểu học
24/08/2022

Tọa đàm “Kinh nghiệm viết tóm tắt và phần giới thiệu bài báo khoa học quốc tế”

Tọa đàm “Kinh nghiệm viết tóm tắt và phần giới thiệu bài báo khoa học quốc tế”
01/07/2022