NCKH - Hoạt động

NCKH - Hoạt động

Thẩm định giáo trình English for Aquaculture (Tiếng Anh chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản)

Thẩm định giáo trình English for Aquaculture (Tiếng Anh chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản)
22/05/2024

Giảng viên – Sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu tham gia Hội nghị truyền thông: “Nâng cao nhận thức về năng lượng bền vững”

Giảng viên – Sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu tham gia Hội nghị truyền thông: “Nâng cao nhận thức về năng lượng bền vững”
08/05/2024

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2023 “Xây dựng Hệ thống quản trị mạng bằng Hệ điều hành Windows Server cho các phòng máy vi tính thực hành của trường Đại học Bạc Liêu”

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2023 “Xây dựng Hệ thống quản trị mạng bằng Hệ điều hành Windows Server cho các phòng máy vi tính thực hành của trường Đại học Bạc Liêu”
08/05/2024

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2023 “Ứng dụng ảnh viễn thám radar Sentinel-1 đa thời gian trong giám sát các dự án điện gió khu vực ven biển tỉnh Bạc Liêu”

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2023 “Ứng dụng ảnh viễn thám radar Sentinel-1 đa thời gian trong giám sát các dự án điện gió khu vực ven biển tỉnh Bạc Liêu”
26/04/2024

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2023 “Đánh giá tiềm năng tài nguyên du lịch phục vụ phát triển du lịch nông thôn huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu”

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2023 “Đánh giá tiềm năng tài nguyên du lịch phục vụ phát triển du lịch nông thôn huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu”
05/04/2024

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2023 “Xây dựng phần mềm quản lý kết quả nghiên cứu khoa học Trường Đại học Bạc Liêu”

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2023 “Xây dựng phần mềm quản lý kết quả nghiên cứu khoa học Trường Đại học Bạc Liêu”
27/03/2024

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2023 “Nghiên cứu sản xuất giống và nuôi cá Trê Vàng (Clarias macrocephalus) trong giai tại Trường Đại học Bạc Liêu”

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2023 “Nghiên cứu sản xuất giống và nuôi cá Trê Vàng (Clarias macrocephalus) trong giai tại Trường Đại học Bạc Liêu”
26/03/2024

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2024: “Xây dựng mô hình vườn ươm doanh nghiệp hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp - Đổi mới sáng tạo tại Trường Đại học Bạc Liêu.”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2024: “Xây dựng mô hình vườn ươm doanh nghiệp hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp - Đổi mới sáng tạo tại Trường Đại học Bạc Liêu.”
31/01/2024

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2024: “Khảo sát thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại Trường Đại học Bạc Liêu.”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2024: “Khảo sát thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại Trường Đại học Bạc Liêu.”
31/01/2024

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2024: “Giải pháp nâng cao mức độ hiểu biết tài chính của sinh viên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong bối cảnh số hóa tài chính.”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2024: “Giải pháp nâng cao mức độ hiểu biết tài chính của sinh viên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong bối cảnh số hóa tài chính.”
30/01/2024

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2024: “Các yếu tố tác động đến sự tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp của các công ty tư nhân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2024: “Các yếu tố tác động đến sự tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp của các công ty tư nhân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”
30/01/2024

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2024 của ThS Mai Như Phương Khoa Nông nghiệp

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2024 của ThS Mai Như Phương Khoa Nông nghiệp
30/01/2024

Đề tài của nhóm nghiên cứu Trường Đại học Bạc Liêu được tuyển chọn thực hiện trong lĩnh vực giảm phát thải khí nhà kính

Đề tài của nhóm nghiên cứu Trường Đại học Bạc Liêu được tuyển chọn thực hiện trong lĩnh vực giảm phát thải khí nhà kính
29/01/2024

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2024: “Khảo nghiệm mô hình nuôi gà sao thương phẩm bằng cách bổ sung nguồn thực liệu thức ăn tại địa phương.”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2024: “Khảo nghiệm mô hình nuôi gà sao thương phẩm bằng cách bổ sung nguồn thực liệu thức ăn tại địa phương.”
26/01/2024

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2024: “Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn lên các chỉ tiêu sinh sản, hình thái, tăng trưởng của phôi và ấu trùng cá chạch bùn.”

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2024: “Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn lên các chỉ tiêu sinh sản, hình thái, tăng trưởng của phôi và ấu trùng cá chạch bùn.”
26/01/2024