Thứ 6, 21/06/2024

Ký kết hợp tác với Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Bạc Liêu

02/03/2023

Chiều ngày 01/3/2023, Trường Đại học Bạc Liêu và Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Bạc Liêu đã ký kết Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác về: Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn phản biện, giám định xã hội; Tổ chức sự kiện văn hoá, khoa học công nghệ; hội thảo, toạ đàm, hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức; Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật các cấp; Thông tin truyền thông thương hiệu, các sự kiện văn hoá, giáo dục, khoa học công nghệ.

Tham dự lễ ký kết có TS Tiền Hải Lý – UVBTV, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu; ông Lâm Thành Đắc – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Bạc Liêu; ông Nguyễn Xuân Khoa – Phó Chủ tịch; bà Trần Thị Thuý Phượng – Tổng Thư ký; đại diện các ban thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Bạc Liêu; cùng quý thầy cô đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường Đại học Bạc Liêu.

Phát biểu khai mạc tại Lễ ký kết, TS Tiền Hải Lý - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu cho biết, Về nội dung hợp tác lần này, Trường Đại học Bạc Liêu sẽ tăng cường cơ chế trao đổi thông tin giữa hai đơn vị, trong đó lãnh đạo hai đơn vị giao việc cụ thể cho từng bộ phận chuyên môn để chương trình phối hợp thực hiện có hiệu quả hơn.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo hai bên cùng bày tỏ hy vọng: Hai bên sẽ có sự hợp tác tốt đẹp diễn ra trong thời gian tới và sẽ cùng nhau nỗ lực thực hiện các nội dung đã được thống nhất.

Nhằm đạt được mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn mới, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu và Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành ký kết Bản ghi nhớ thoả thuận hợp tác với các nội dung cụ thể như:

1. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn phản biện, giám định xã hội

- Hai Bên cùng phối hợp tham gia đăng ký và thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp cơ sở;

- Bên B đồng ý với Bên A trong việc:

+ Hợp tác khai thác nguồn nhân lực, trang thiết bị phục vụ cho chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học theo thỏa thuận hợp tác;

- Trao đổi chuyên gia tham gia công tác chuyên môn, tư vấn, đánh giá phản biện các đề tài, dự án nghiên cứu, giám định xã hội.

2. Tổ chức sự kiện văn hóa, khoa học công nghệ; hội thảo, tọa đàm, hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức

- Phối hợp hoặc đồng tổ chức các Hội nghị, Hội thảo liên quan  trong nước và quốc tế;

- Phối hợp, hỗ trợ trong tổ chức các sự kiện văn hóa, khoa học công nghệ, diễn đàn trí thức quan trọng, có quy mô lớn;

- Phối hợp, hỗ trợ tổ chức, giảng dạy các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức.

3. Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật các cấp

- Bên B mời cán bộ, giảng viên của Bên A tham gia với tư cách thành viên BTC Hội thi, thành viên Hội đồng giám khảo để tổ chức thực hiện nhiệm vụ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật các cấp;

- Bên A không ngừng vận động, tuyên truyền, tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia các Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật các cấp.

4. Thông tin truyền thông thương hiệu, các sự kiện văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ

          - Hai Bên phối hợp thực hiện truyền thông thương hiệu, các sự kiện văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ của nhau như: ngày hội việc làm, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu nghề tương lai, giới thiệu các chương trình đào tạo mới, các chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ, thông tin về đội ngũ trí thức, tôn vinh sáng tạo, kết quả phản biện... Nội dung truyền thông sẽ do Hai Bên thỏa thuận thực hiện trong từng trường hợp cụ thể;

          - Bên B tạo điều kiện, hỗ trợ cho bên A tham gia tôn vinh trí thức, tham gia hoạt động xét chọn danh hiệu "Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN";

          - Bên A tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, sinh viên viết bài đăng Bản tin (Đặc san) trí thức Bạc Liêu, viết tham luận đăng trong các kỷ yếu Hội thảo khoa học; phối hợp xuất bản các Kỷ yếu khoa học; tham dự các sự kiện khoa học công nghệ bên B tổ chức; Bên B khuyến khích các trí thức, chuyên gia thuộc hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh tham gia các hoạt động truyền thông, tham gia viết bài cho Tạp chí Khoa học của Bên A khi có nhu cầu.

5. Các hoạt động hợp tác khác

Hai Bên sẽ trao đổi và thống nhất triển khai các hoạt động hợp tác khác theo nhu cầu và khả năng thực tế của Hai Bên.

ông Lâm Thành Đắc – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Bạc Liêu

Buổi lễ ký kết đã diễn ra thành công tốt đẹp, buổi lễ thể hiện rõ ý nghĩ vô cùng quan trọng trong hợp tác phát triển các hoạt động thuộc chức năng nhiệm vụ của hai đơn vị, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng xã hội học tập; phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ nhất là trí thức trẻ; tích cực nghiên cứu khoa học công nghệ, kịp thời đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác giảng dạy, học tập, sản xuất và đời sống; đẩy mạnh hoạt động thông tin truyền thông, quảng bá thương hiệu, sự kiện văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ liên quan đến đội ngũ trí thức và cộng đồng, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, đơn vị trong bối cảnh hội nhập.

Các nội dung ký kết sẽ sớm được Trường Đại học Bạc Liêu và Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu đưa vào thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và triển khai có hiệu quả trong thời gian tới.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Các hình ảnh tiêu biểu tại buổi lễ

Tin Ái Thơ

ảnh: Ngọc Mẫn

02913822653
mail@blu.edu.vn