Thứ 7, 24/02/2024

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Xây dựng hệ thống quản lý đề tài, sáng kiến, giáo trình và lý lịch khoa học tại trường Đại học Bạc Liêu”

04/08/2023

Thực hiện Quyết định số 378/QĐ-ĐHBL ngày 25/7/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Bạc Liêu (ĐHBL), lúc 14h00 ngày 02/8/2023, tại phòng họp số 1, Trung tâm Thông tin thư viện, Trường ĐHBL tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài gồm có:

  • TS. Ngô Đức Lưu – Hội đồng Trường ĐHBL - Chủ tịch hội đồng;
  • ThS. Lê Quốc Bảo – TT TH-NN - UV Phản biện 1;
  • ThS. Nguyễn Văn Trọng – TT TT-TV – UV Phản biện 2;
  • ThS. Nguyễn Hoàng Hôn – Khoa CNTT - Ủy viên;
  • ThS. Phạm Đình Trí – Phòng QLKH&HTQT - Ủy viên.

Đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý đề tài, sáng kiến, giáo trình và lý lịch khoa học tại trường Đại học Bạc Liêu” được thực hiện bởi ThS. Huỳnh Huy Tuấn – Khoa CNTT thực hiện.

Chủ nhiệm đề tài đã đạt được mục tiêu chính là: Chuyển đổi hình thức kê khai, cập nhật thông tin của cán bộ, giảng viên thông qua môi trường Internet một cách nhanh chóng và hiệu quả; Công tác quản lý các đề tài, sáng kiến và thông tin khoa học ở Phòng Quản lý Khoa học và các đơn vị khác một cách khoa học đạt hiệu quả cao.

Kết quả của đề tài góp phần chuyển đổi hình thức quản lý thủ công sang hình thức quản lý theo mô hình trực tuyến, góp phần vào công cuộc chuyển đổi số tại Trường Đại học Bạc Liêu.

Sau hơn 3 giờ làm việc tích cực, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm, Hội đồng đã thảo luận và thống nhất xếp loại Đạt đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý đề tài, sáng kiến, giáo trình và lý lịch khoa học tại trường Đại học Bạc Liêu” của ThS. Huỳnh Huy Tuấn.

Tin và ảnh: Phòng QLKH-HTQT

02913822653
mail@blu.edu.vn