Chủ nhật, 02/04/2023

Sinh viên Khoa Nông nghiệp với Nghiên cứu khoa học

30/06/2021

 

Sinh viên Khoa Nông nghiệp - Trường Đại học Bạc Liêu với phong trào nghiên cứu khoa học.

Nguồn: Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Bạc Liêu

02913822653
mail@blu.edu.vn