Thứ 7, 24/02/2024

Thẩm định chương trình đào tạo Ngành Chăn nuôi - Thú y trình độ Đại học

07/07/2023

Nhằm phát triển chương trình đào tạo (CTĐT) đáp ứng nhu cầu của xã hội, thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐT ngày 18/01/2023 của Hội đồng Trường về việc thông qua đề xuất mở mã ngành đào tạo Chăn nuôi - Thú y trình độ Đại học, thuộc ngành Chăn nuôi, mã số 7620105 và thực hiện Quyết định số 348/QĐ-ĐHBL ngày 26/06/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Bạc Liêu (ĐHBL), lúc 14h00 ngày 07/07/2023 tại phòng họp giao ban Trung tâm Thông tin thư viện, Trường ĐHBL tổ chức Hội đồng thẩm định xây dựng CTĐT trình độ đại học Ngành Chăn nuôi - Thú y.

Hội đồng thẩm định CTĐT gồm có:

  • TS Tiền Hải Lý – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBL - Chủ tịch Hội đồng;
  • PGS TS Trần Ngọc Bích – Trưởng Khoa Thú y, Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ - UV Phản biện 1;
  • TS Lâm Phước Thành – Trưởng Phòng thí nghiệm Kỹ thuật chăn nuôi gia súc nhai lại – Khoa Chăn nuôi, Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ – UV Phản biện 2;
  • Ông Võ Hoàng Ba – Trưởng bộ phận nhân sự Cty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam – UV;
  • ThS Diệp Thị Hồng Phước – Khoa Sư phạm, ĐHBL – UV;
  • ThS Phạm Trần Thùy Linh – Phòng QLKH&HTQT, ĐHBL – Thư ký hành chính.

Đại diện Tổ soạn thảo CTĐT trình độ đại học Ngành Chăn nuôi - Thú y báo cáo tại Hội đồng gồm: TS Nguyễn Thị Kiều, TS Nguyễn Văn Tuấn, TS Nguyễn Thị Định, ThS Nguyễn Tiến Sĩ, ThS Nguyễn Thanh Thư, ThS Mai Thị Ngọc Hương là giảng viên Bộ môn Chăn nuôi Thú y, Khoa Nông nghiệp đến tham dự.

 

Sau khi nghe ý kiến trình bày của Tổ soạn thảo CTĐT, các thành viên trong Hội đồng đã phản biện, cho ý kiến nhận xét, đóng góp nhằm hoàn thiện CTĐT lấy người học làm trung tâm, thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, các quy định liên quan; hướng đến kiểm định, đánh giá chương trình trong thời gian tới; Khối lượng mang tính vừa sức, thiết thực, đạt mục tiêu đào tạo; Thống nhất chuyên ngành cấp 5, theo chuẩn đầu ra của chuyên ngành cấp 4. Tuy nhiên, CTĐT cần cập nhật một số học phần mới để đảm bảo cho người học đạt cả kiến thức và kỹ năng thực hành, năng lực hoạt động nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Sau thời gian làm việc với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn và xây dựng, các thành viên của Hội đồng đều đã thống nhất ý kiến, đồng ý thông qua CTĐT chuyên ngành Chăn nuôi - Thú y, trình độ đại học.

 

Tin và ảnh: Phòng QLKH-HTQT

 

02913822653
mail@blu.edu.vn