NCKH - Thông báo

NCKH - Thông báo

Mời tham gia viết bài đăng trên Bản tin Khoa học-Công nghệ Bạc Liêu số 3 năm 2022

Mời tham gia viết bài đăng trên Bản tin Khoa học-Công nghệ Bạc Liêu số 3 năm 2022
16/05/2022

Thông báo 216/ĐHBL-QLKH-HTQT về Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2022

Thông báo Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2022
18/04/2022

Thông báo Công văn số 288/SKHCN-QLKH về việc mời tham gia đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2023 của Sở KH&CN tỉnh Cà Mau

Thông báo Công văn số 288/SKHCN-QLKH về việc mời tham gia đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2023 của Sở KH&CN tỉnh Cà Mau
17/04/2022

Thông báo Kế hoạch 213/KH-ĐHBL v/v Xuất bản Thông tin Khoa học-Giáo dục trường Đại học Bạc Liêu số 30

Thông báo Kế hoạch 213/KH-ĐHBL v/v Xuất bản Thông tin Khoa học-Giáo dục số 30
17/04/2022

395/SDGKHCN-QLKHCN. V/v đề xuất đặt hành nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022

395/SDGKHCN-QLKHCN. V/v đề xuất đặt hành nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022
06/04/2022

07/TTKHCN. Vv mời tham gia viết bài đăng trên Bản tin KH&CN Bạc Liêu số 02 năm 2022

07/TTKHCN. Vv mời tham gia viết bài đăng trên Bản tin KH&CN Bạc Liêu số 02 năm 2022
06/04/2022

Mời tham gia viết bài đăng trên Đặc san Trí thức Bạc Liêu số 59

MỜI THAM GIA VIẾT BÀI ĐĂNG TRÊN ĐẶC SAN TRÍ THỨC BẠC LIÊU SỐ 59
25/03/2022

Thông báo Hội thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ VIII (2021-2022)

Thông báo Hội thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ VIII (2021-2022)
25/03/2022

Thông báo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu lần thứ X (2021-2023)

THÔNG BÁO THAM GIA HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU LẦN THỨ X (2021-2023)
25/03/2022

Thống kê công trình NCKH của giảng viên năm học 2020 – 2021

Thông báo về việc thống kê công trình NCKH của viên chức, giảng viên đã hoàn thành trong năm học 2020 – 2021
06/04/2021

Chứa các thông báo về hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường