NCKH - Thông báo

NCKH - Thông báo

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh Bạc Liêu năm 2023

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh Bạc Liêu năm 2023
01/11/2022

Thư mời viết bài đăng trên Bản tin KH&CN Bạc Liêu số Xuân năm 2023

Thư mời viết bài đăng trên Bản tin KH&CN Bạc Liêu số Xuân năm 2023
28/10/2022

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN, Sáng kiến và Hội thảo khoa học cấp Trường năm học 2022 – 2023

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN, Sáng kiến và Hội thảo khoa học cấp Trường năm học 2022 – 2023
13/09/2022

Mời tham gia viết bài đăng trên Bản tin Tài nguyên và Môi trường

Mời tham gia viết bài đăng trên Bản tin Tài nguyên và Môi trường
07/09/2022

198/TB-DSG. Tb Vv viết bài đăng trên Tạp chí "Khoa học&Đào tạo" Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn

198/TB-DSG. Tb Vv viết bài đăng trên Tạp chí "Khoa học&Đào tạo" Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn
14/07/2022

Thư mời viết bài đăng trên Bản tin KH&CN Bạc Liêu số 04 - năm 2022

Thư mời viết bài đăng trên Bản tin KH&CN Bạc Liêu số 04 - năm 2022
14/07/2022

Thư mời viết bài Diễn đàn Quốc tế PTBV ĐBSCL - SDMD 2022

Thư mời viết bài Diễn đàn Quốc tế PTBV ĐBSCL - SDMD 2022
28/06/2022

Mời tham gia viết bài đăng trên Bản tin Tài nguyên và Môi trường

Mời tham gia viết bài đăng trên Bản tin Tài nguyên và Môi trường
22/06/2022

Mời tham gia viết bài đăng trên Bản tin Khoa học-Công nghệ Bạc Liêu số 3 năm 2022

Mời tham gia viết bài đăng trên Bản tin Khoa học-Công nghệ Bạc Liêu số 3 năm 2022
16/05/2022

Thông báo 216/ĐHBL-QLKH-HTQT về Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2022

Thông báo Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2022
18/04/2022

Thông báo Công văn số 288/SKHCN-QLKH về việc mời tham gia đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2023 của Sở KH&CN tỉnh Cà Mau

Thông báo Công văn số 288/SKHCN-QLKH về việc mời tham gia đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2023 của Sở KH&CN tỉnh Cà Mau
17/04/2022

Thông báo Kế hoạch 213/KH-ĐHBL v/v Xuất bản Thông tin Khoa học-Giáo dục trường Đại học Bạc Liêu số 30

Thông báo Kế hoạch 213/KH-ĐHBL v/v Xuất bản Thông tin Khoa học-Giáo dục số 30
17/04/2022

395/SDGKHCN-QLKHCN. V/v đề xuất đặt hành nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022

395/SDGKHCN-QLKHCN. V/v đề xuất đặt hành nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022
06/04/2022

07/TTKHCN. Vv mời tham gia viết bài đăng trên Bản tin KH&CN Bạc Liêu số 02 năm 2022

07/TTKHCN. Vv mời tham gia viết bài đăng trên Bản tin KH&CN Bạc Liêu số 02 năm 2022
06/04/2022

Mời tham gia viết bài đăng trên Đặc san Trí thức Bạc Liêu số 59

MỜI THAM GIA VIẾT BÀI ĐĂNG TRÊN ĐẶC SAN TRÍ THỨC BẠC LIÊU SỐ 59
25/03/2022

Chứa các thông báo về hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường