Thứ 6, 23/02/2024

Thông báo đăng ký Dự án Chuyên gia Fulbright tài trợ toàn phần năm 2024

13/12/2023

Căn cứ Thư ngỏ của Chương trình Fulbright tại Việt Nam - Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội về việc cơ hội đăng ký Dự án Chuyên gia Fulbright do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ toàn phần năm 2024;

Phòng QLKH-HTQT kính gửi đến các đơn vị trực thuộc Trường quan tâm, đăng ký thực hiện Dự án Chuyên gia Fulbright do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ toàn phần năm  2024, cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực mời Chuyên gia đến làm việc:

  • Biến đổi khí hậu (Climate Change)
  • An ninh mạng và Công nghệ thông tin (Cyber Security and IT)
  • Ứng phó Thiên tai (Disaster Response)
  • Đa dạng, Công bằng, Hòa nhập và Tiếp cận (Diversity, Equity, Inclusion, and Access DEIA)
  • Khởi nghiệp (Entrepreneurship)
  • Kiến thức Truyền thông/ Phòng chống sai lệch thông tin (Media Literacy/ Countering Disinformation)
  • Hành chính công (Public Administration)
  • Sức khỏe cộng đồng/toàn cầu (bao gồm cả sức khỏe tâm thần) (Public/Global Health (including Mental Health))
  • STEM (Khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán họcScience, Technology, Engineering and Mathematics)

2. Thời gian mời chuyên gia: từ 04 – 06 tuần/đợt/chuyên gia, từ giữa 01/10/2024 đến 30/09/2025

3. Hình thức đăng ký: Các đơn vị

- Lập danh mục đăng ký gửi về Phòng QLKH-HTQT. Mỗi lĩnh vực được mời 01 chuyên gia, có thể mời nhiều lĩnh vực.

- Nộp hồ sơ tại https://worldlearning- community.force.com/FSPHost

Thời hạn: trước ngày 31/01/2024.

4. Các thông tin khác, quý đơn vị vui lòng xem thông tin đính kèm hoặc truy cập website https://vn.usembassy.gov/vi/fulbright-specialist-program/

Trân trọng.

02913822653
mail@blu.edu.vn