Thông báo

Chứa các thông báo của trường

Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 các ngành đại học chính quy năm 2023

Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 các ngành đại học chính quy năm 2023
20/09/2023

Công bố điểm chuẩn Đại học chính quy bổ sung đợt 1 năm 2023

Ngày 15/9/2023, Hiệu trưởng Trường Đại hoc Bạc Liêu ban hành Thông báo số 667/TB-ĐHBL về việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy bổ sung đợt 1 năm 2023
15/09/2023

Xét tuyển bổ sung đợt 1 các ngành đại học chính quy năm 2023

Xét tuyển bổ sung đợt 1 các ngành đại học chính quy năm 2023
11/09/2023

Xét tuyển ngành Giáo dục Tiểu học trình độ đại học năm 2023

Xét tuyển ngành Giáo dục Tiểu học trình độ đại học năm 2023
11/09/2023

[Thông báo] Chương trình học bổng Acecook Happy Scholarship 2023

Acecook Happy Scholarship 2023 là chương trình trao học bổng thường niên dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng không ngừng lỗ lực để đạt thành tích tốt trong học tập
05/09/2023

[Thông báo] Về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp các lớp cao đẳng sư phạm, đại học chính quy năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 609/KH-ĐHBL ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Trường Đại học Bạc Liêu về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp các lớp cao đẳng sư phạm, đại học chính quy tại Trường Đại học Bạc Liêu năm 2023. Trường Đại học Bạc Liêu thông báo đến tất cả các đối tượng được nhận bằng và các đơn vị có liên quan như sau:
05/09/2023

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đại học hệ VLVH, TX, VB2 và các lớp bồi dưỡng ngắn hạn đợt 2,3 năm 2023

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đại học hệ VLVH, TX, VB2 và các lớp bồi dưỡng ngắn hạn đợt 2,3 năm 2023
24/08/2023

Công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2023

Công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2023
22/08/2023

Xét tuyển đại học ngành Giáo dục Tiểu học 2023

Xét tuyển đại học ngành Giáo dục Tiểu học 2023
21/08/2023

Thông báo về việc tạm thu học phí chính quy năm 2023-2024

Thông báo về việc tạm thu học phí chính quy năm 2023-2024
17/08/2023

Thông báo - Về việc mở lớp Tập huấn và cấp Chứng nhận Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh trong ao bạt

Căn cứ Kế hoạch số 582/KH-ĐHBL ngày 29 tháng 9 năm 2022 về việc Hợp tác đào tạo lớp tập huấn Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh trong ao bạt giữa Trường Đại học Bạc Liêu và Tập đoàn Việt Úc. Trường Đại học Bạc Liêu thông báo chiêu sinh với nội dung cụ thể như sau
20/10/2022

Thông báo về việc tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số: 574/KH-ĐHBL ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Trường Đại học Bạc Liêu về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp các lớp cao đẳng sư phạm, đại học chính quy và liên thông tại Trường Đại học Bạc Liêu năm 2022. Trường Đại học Bạc Liêu thông báo đến tất cả các đối tượng được nhận bằng và các đơn vị có liên quan như sau:
06/10/2022

Sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu tham gia trải nghiệm thực tế tại Công ty Việt - Úc Hòa Bình

Chiều ngày 29/9/2022, gần 70 sinh viên chuyên ngành Nuôi trồng Thủy sản Khoa Nông nghiệp và đại diện sinh viên các khoa thuộc Trường Đại học Bạc Liêu đã tham gia trải nghiệm thực tế tại Công ty Việt - Úc Hòa Bình.
30/09/2022

Thông báo về việc bố điểm chuẩn trúng tuyển Đại học, Cao đẳng Giáo dục Mầm non hệ chính quy theo kế hoạch xét tuyển sớm năm 2022

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 18/7/2022 của Hội đồng tuyển sinh Đại học, Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy năm 2022 của Trường Đại học Bạc Liêu.
18/07/2022

[Góc tuyển dụng] Ban Quản lý khu du lịch Quốc gia mũi Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-BQLKDLQGMCM ngày 10/6/2022 của Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau về tuyển dụng viên chức năm 2022. Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 cụ thể như sau:
13/07/2022