ĐBCL - Hội đồng ĐBCL

Hội đồng ĐBCL

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHỨC DANH HỘI ĐỒNG

1

Từ Diệp Công Thành

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

2

Võ Hoàng Khiêm

Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch HĐ

3

Bùi Mạnh Quân

Tổ trưởng Tổ ĐBCLGD

Ủy viên thường trực

4

Hồ Hữu Tường

Chuyên viên Tổ ĐBCLGD

Thư ký

5

Nguyễn Hữu Tâm

Trưởng phòng Đào tạo

Ủy viên HĐ

6

Trần Nhật Bằng

Trưởng phòng TC-HC

Ủy viên HĐ

7

Vũ Hoài Nam

Trưởng phòng TTr-PC

Ủy viên HĐ

8

Phạm Đình Trí

Phó Trưởng phòng QLKH-HTQT

Ủy viên HĐ

9

Phạm Ánh Sương

Phụ trách phòng KH-TC

Ủy viên HĐ

10

Tiêu Quỳnh Mai

Phó Trưởng phòng CTCT-QLSV

Ủy viên HĐ

11

Huỳnh Xuân Phát

Trưởng khoa Sư phạm

Ủy viên HĐ

12

Tô Vĩnh Sơn

Trưởng khoa Kinh tế - Luật

Ủy viên HĐ

13

Tiền Hải Lý

 Trưởng khoa Nông nghiệp

Ủy viên HĐ

14

Ngô Đức Lưu

 Trưởng khoa CNTT

Ủy viên HĐ

15

Huỳnh Kim Quy

GĐ Trung Tâm TT-TV

Ủy viên HĐ

16

Phan Anh Hùng

PGĐ Trung tâm TH-NN

Ủy viên HĐ

17

Trần Thanh Dũng

Phó Trưởng BM GDTC

Ủy viên HĐ

18

Trần Tấn Đạt

Trưởng BM LLCT

Ủy viên HĐ

19

Ngô Trúc Phương

Chủ tịch Công đoàn

Ủy viên HĐ

20

Nguyễn Văn Trọng

Bí thư Đoàn TN

Ủy viên HĐ

21

Dương Việt Hằng

Thư ký HĐ trường

Ủy viên HĐ