ĐBCL - Hội đồng ĐBCL

Hội đồng ĐBCL

HỘI ĐỒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-ĐHBL ngày 06/02/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHỨC DANH HỘI ĐỒNG

1

Phan Văn Đàn

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

2

Tiền Hải Lý

Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch HĐ

3

Ngô Đức Lưu

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐT Ủy viên HĐ

4

Hồ Hữu Tường

Tổ phó Tổ ĐBCLGD

Ủy viên HĐ

5

Tô Vĩnh Sơn

Trưởng Phòng Đào tạo

Ủy viên HĐ

6

Trần Nhật Bằng

Trưởng Phòng TC-HC

Ủy viên HĐ

7

Lương Hồng Á

Phó trưởng Phòng TTr-PC

Ủy viên HĐ

8

Phạm Đình Trí

Phó trưởng Phòng QLKH-HTQT

Ủy viên HĐ

9

Phạm Ánh Sương

Phó trưởng Phòng KH-TC

Ủy viên HĐ

10

Tiêu Quỳnh Mai

Phó trưởng phòng CTCT-QLSV

Ủy viên HĐ

11

Nguyễn Thị Kim Xuân

Phó trưởng Khoa Sư phạm

Ủy viên HĐ

12

Trịnh Hữu Lực

Phó trưởng Khoa Kinh tế

Ủy viên HĐ

13

Nguyễn Thị Kiều

 Trưởng Khoa Nông nghiệp

Ủy viên HĐ

14

Trần Khánh Luân

Phó trưởng Khoa CNTT

Ủy viên HĐ

15

Nguyễn Văn Trọng

Phó Giám đốc Trung Tâm TT-TV

Ủy viên HĐ

16

Lê Quốc Bảo

Phó Giám đốc Trung tâm TH-NN

Ủy viên HĐ

17

Ngô Trúc Phương

Chủ tịch Công đoàn

Ủy viên HĐ

18

Đặng Thiện Huỳnh

Bí thư Đoàn TN

Ủy viên HĐ

19

Chung Vĩnh Tuấn Chuyên viên Tổ ĐBCLGD Thư ký HĐ