Thứ 7, 21/05/2022

[Thông báo] Về việc tổ chức đấu thầu dịch vụ giữ xe. Thời gian nhận hồ sơ từ 08/4/2022 đến 14/4/2022

08/04/2022

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu thầu dịch vụ giữ xe tại Trường Đại học Bạc Liêu năm 2022-2024

Trường Đại học Bạc Liêu thông báo đến các đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường (trừ những trường hợp không được tham gia đấu thầu gói thầu này – có danh sách kèm theo) có nhu cầu đấu thầu dịch vụ giữ xe xin liên hệ tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường Đại học Bạc Liêu, Số 178, Võ Thị Sáu, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu (điện thoại: 0291.3822.653) để đăng ký và nhận thủ tục tham dự đấu thầu.

1. Nội dung đấu thầu:

Khai thác dịch vụ giữ xe sinh viên - Trường Đại học Bạc Liêu, bao gồm:

  • Cơ sở 1 - Số 178, Võ Thị Sáu, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.
  • Cơ sở 2 - Số 112, Lê Duẩn, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu. Nhà xe nội trú giữ xe cả ngày và đêm: cơ sở 1

2. Thông tin chung:

- Mức giá khởi điểm: 26.700.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu, bảy trăm nghìn đồng cho một tháng)

- Quy định phí giữ xe: Thực hiện theo Qui định về thu phí trông giữ xe đạp, xe máy trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cụ thể như sau:

STT

Loại phương tiện

Mức thu phí giữ xe

Ban ngày
(đồng/xe/lượt)

Ban đêm
(đồng/xe/lượt)

từ 20 giờ -6 giờ

Cả ngày và đêm tại khu nội trú
(đồng/xe/tháng)

1

Xe đạp, xe đạp điện

1,000

2,000

90,000

2

Xe gắn máy, xe mô tô

2,000

3,000

150,000

3

Ô tô dưới 17 chỗ (chỉ được giữ xe sinh viên, giảng viên thỉnh giảng có nhu cầu)

15,000

20,000

 

- Thời gian giữ xe ban ngày: bắt đầu từ 6 giờ đến 22 giờ.

- Thời gian giữ xe ban đêm: bắt đầu từ 20 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

- Mặt bằng nhà xe:

+ Cơ sở 1: 12m x 30m (nhà xe cố định khung sắt mái tole ), 4m x 20m (có mái che) và trên 200m2 diện tích đất liền kề, sân bê tông đá 1x2 bằng phẳng, không mái che (Sân trước khu Căn tin, trừ các tuyến xe lưu thông).

+ Cơ sở 2: 12m x 30m (nhà xe có mái che) và trên 200m2 diện tích đất liền kề, sân bê tông đá 1x2 bằng phẳng, không mái che (hông và đầu dãy B).

- Thời gian học: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 30 phút.

3. Quy định đấu thầu:

* Người tham dự đấu thầu phải hoàn tất các thủ tục sau:

- Nộp đầy đủ hồ sơ (theo quy định tại Mục 4- thông báo này).

- Lệ phí tham dự đấu thầu (không hoàn lại): 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng chẵn).

* Thời gian đăng ký, nhận hồ sơ, nộp hồ sơ, đóng thầu và mở thầu:

- Thời gian đăng ký và nhận hồ sơ đấu thầu: Từ 9 giờ 00 phút ngày 08/4/2022 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 14/4/2022 tại phòng Kế hoạch – Tài chính.

- Thời gian đóng bảo lãnh dự thầu: Từ 9 giờ 00 phút ngày 08/4/2022 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 14/4/2022 tại phòng Kế hoạch – Tài chính.

- Thời gian nộp hồ sơ dự thầu: Từ 9 giờ 00 phút ngày 08/4/2022 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 14/4/2022 tại phòng Kế hoạch – Tài chính.

- Thời gian đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 14/4/2022.

- Thời gian mở thầu: 9 giờ 05 phút ngày 14/4/2022.

4. Hồ sơ tham dự đấu thầu:

- Đơn đăng ký tham dự đấu thầu dịch vụ giữ xe sinh viên (theo mẫu).

- Phiếu tham gia đấu thầu dịch vụ giữ xe sinh viên (theo mẫu).

- Phương án khai thác dịch vụ (nếu có).

- 01 bản sao CCCD hoặc CMND (chứng thực).

- 01 bản sao sổ hộ khẩu (chứng thực).

- 01 bản sao phiếu thu tiền bảo lãnh dự thầu.

- 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức, đơn vị).

- Nộp bảo lãnh dự thầu bằng tiền mặt tại phòng Kế hoạch – Tài chính là: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng chẵn). Tiền bảo lãnh dự thầu sẽ được hoàn trả hoặc bị tịch thu trong các trường hợp sau:

+ Đối với nhà thầu không trúng thầu: Số tiền bảo lãnh dự thầu sẽ hoàn trả lại cho nhà thầu nếu không trúng thầu. Thời gian trả bảo lãnh dự thầu: sau khi nhà thầu nhận được thông báo không trúng thầu từ bên mời thầu (không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày mở thầu).

+ Đối với nhà thầu trúng thầu:

• Số tiền bảo lãnh dự thầu sẽ được hoàn trả lại sau khi nhà thầu hoàn thành các thủ tục hợp đồng và đóng tiền thuê mặt bằng tháng thứ nhất như thỏa thuận trong hợp đồng.

• Nếu nhà thầu trúng thầu từ chối thực hiện hợp đồng hoặc khi bên mời thầu thông báo trúng thầu 3 lần (sau 3 ngày khi thông báo lần thứ 3) mà nhà thầu trúng thầu không đến thương thảo hợp đồng thì bên mời thầu sẽ tịch thu số tiền bảo lãnh dự thầu.

* Tất cả các thủ tục được tập hợp để vào phong bì dán kín gởi về Phòng Kế hoạch – Tài chính – Trường Đại học Bạc Liêu - Số 178, Võ Thị Sáu, Phường 8, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu trước 9 giờ ngày 14/4/2022.

5. Thời gian, địa điểm công bố kết quả trúng thầu:

14 giờ 00 phút ngày 14/4/2022, tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Bạc Liêu, số 178, Võ Thị Sáu, Phường 8, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu (Trường Đại học Bạc Liêu sẽ gởi thông báo trúng thầu và không trúng thầu cho tất cả các thầu tham gia đấu thầu).

6. Ký hợp đồng:

- Khi đã trúng thầu, nhà thầu không được chuyển nhượng hợp đồng cho người khác với bất kỳ lý do gì.

- Tiền thuê mặt bằng làm nhà xe được đóng 01 lần/tháng (thu trước đầu tháng).

- Thời gian ký hợp đồng là 2 (hai) năm.

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng:

+ Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng: Trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực (Theo quy định của khoản 2 Điều 66 của Luật đấu thầu 43);

+ Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng tiền mặt tại phòng Kế hoạch – Tài chính; + Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: tối thiểu 1,5 tháng (giá trúng thầu);

+ Tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng sẽ được hoàn trả hoặc bị tịch thu trong các trường hợp sau: Nếu nhà thầu trúng thầu và đã ký kết hợp đồng mà nhà thầu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn (trừ trường hợp bất khả kháng) thì phải chịu mất tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Nếu nhà thầu trúng thầu và đã ký kết hợp đồng mà thực hiện hợp đồng nghiêm túc, đúng thời gian thực hiện hợp đồng là 2 (hai) năm thì nhà trường sẽ hoàn trả tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho nhà thầu.

- Chính sách ưu đãi, miễn giảm cho ngày nghỉ hè, Tết nguyên đán (02 tháng/01 năm): sau khi nhà thầu đóng tiền thuê mặt bằng đủ 10 tháng liên tiếp trong năm thì được miễn giảm 02 tháng tiếp theo (tức là tháng thứ 11 và tháng thứ 12 của một năm). Ngoài ra, nhà trường sẽ không miễn giảm tiền thuê mặt bằng cho nhà thầu bất cứ lý do phát sinh nào khác trừ trường hợp bất khả kháng. - Các chi phí như: chi phí điện, nước, điện thọai, phí thu rác, các khoản thuế, các khoản đóng góp xã hội khác …tất cả các chi phí trên nhà thầu trúng thầu phải thanh tóan đúng theo quy định.

- Sau khi hợp đồng hết hiệu lực sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng và tổ chức đấu thầu lại. Đề nghị Phòng, khoa, tổ, trung tâm trực thuộc thông báo cho cán bộ - viên chức và những đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường (trừ những trường hợp không được tham gia đấu thầu gói thầu này – có danh sách kèm theo) có nhu cầu đăng ký tham dự đấu thầu tại phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường Đại học Bạc Liêu vào giờ hành chính để đăng ký, nhận hồ sơ đấu thầu và được hướng dẫn chi tiết.

Nơi nhận: - Các Phòng, Khoa, BM, TT                                                                                                    KT. HIỆU TRƯỞNG

(để triển khai đến GV, VC, NLĐ).                                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Bp quản lý website trường (đăng thông báo).

- Lưu VT

Xem bản gốc và phiếu đăng ký tại đây

02913822653
mail@blu.edu.vn