Thứ 7, 13/07/2024

Chi bộ Khoa Kinh tế tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên

26/03/2024

Sáng ngày 26/03/2024 tại Hội Trường Trung tâm Thông tin Thư viện, Chi bộ Khoa Kinh tế đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên. Tham dự có đồng chí Ngô Đức Lưu - Bí thư Đảng ủy; đồng chí Trịnh Hữu Lực - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ; đồng chí Đặng Thiện Huỳnh - Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh Niên; các đồng chí được kết nạp Đảng và toàn bộ đảng viên chi bộ Khoa Kinh tế.

Đ/c Ngô Đức Lưu - Bí thư Đảng ủy và đồng chí Trịnh Hữu Lực - Bí thư Chi bộ

trao Quyết định kết nạp Đảng và tặng hoa cho đồng chí Lê Oanh Phi - Sinh viên Kế toán năm thứ tư

 

Đ/c Ngô Đức Lưu - Bí thư Đảng ủy và đồng chí Trịnh Hữu Lực - Bí thư Chi bộ

trao Quyết định kết nạp Đảng và tặng hoa cho đồng chí Phan Cẩm Vân - Sinh viên Kế toán năm thứ ba

 

Đ/c Ngô Đức Lưu - Bí thư Đảng ủy và đồng chí Trịnh Hữu Lực - Bí thư Chi bộ

trao Quyết định kết nạp Đảng và tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Chí Tân - Sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh năm thứ tư

 

Đ/c Ngô Đức Lưu - Bí thư Đảng ủy và đồng chí Trịnh Hữu Lực - Bí thư Chi bộ

trao Quyết định kết nạp Đảng và tặng hoa cho đồng chí Trần Thị Mỹ Kim - Sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh năm thứ tư

 

Đ/c Ngô Đức Lưu - Bí thư Đảng ủy và đồng chí Trịnh Hữu Lực - Bí thư Chi bộ

trao Quyết định kết nạp Đảng và tặng hoa cho đồng chí Lê Trần Yến Vy - Sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh năm thứ tư

Đ/c Ngô Đức Lưu - Bí thư Đảng ủy và đồng chí Trịnh Hữu Lực - Bí thư Chi bộ

trao Quyết định kết nạp Đảng và tặng hoa cho đồng chí Hứa Quỳnh Mai - Sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng năm thứ ba

Đ/c Trịnh Hữu Lực  - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới

Tại buổi Lễ, chi bộ Khoa Kinh tế đã triển khai các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc Kết nạp Đảng viên theo Quy định, Điều Lệ Đảng cho 06 đồng chí sinh viên là đoàn viên tiêu biểu.

Đồng chí Ngô Đức Lưu - Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chúc mừng tại buổi Lễ, đồng chí Ngô Đức Lưu – Bí thư Đảng ủy đã biểu dương những kết quả nổi bật mà chi bộ Khoa Kinh tế đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, đối với công tác giới thiệu kết nạp Đảng chi bộ là một trong những đơn vị đi đầu. Theo thống kê năm 2023 chi bộ đã giới thiệu và kết nạp 15 đồng chí vào đảng trong đó có 12 sinh viên. Riêng từ đầu năm 2024, chi bộ tiến hành làm hồ sơ cho 16 đồng chí và đã kết nạp đảng cho 09 đồng chí trong tổng số 21 đồng chí được kết nạp của Đảng bộ. Đồng chí Bí Đảng ủy mong muốn chi ủy chi bộ, các đồng chí đảng viên cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng “chi bộ bốn tốt”“đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Công tác giới thiệu kết nạp đảng phải gắn liền với việc thưc hiện Chỉ thị 28 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng.

Chúc mừng các đồng chí đảng viên mới, đây là sự ghi nhận và là sự kết tinh của những nỗ lực phấn đấu, rèn luyện của các bạn sinh viên trong suốt thời gian qua; đây cũng là mốc lịch sử và khởi đầu cho chặng đường mới tiếp tục phấn đấu và trưởng thành.

 

Tin và ảnh TTTV

02913822653
mail@blu.edu.vn