Chủ nhật, 02/04/2023

Hội nghị Đảng bộ Trường Đại học Bạc Liêu lần thứ III, Nhiệm kỳ 2020 - 2025

29/07/2022

Chiều 29/7/2022, Đảng ủy Trường Đại học Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị Đảng bộ lần thứ III. Tham dự hội nghị có đồng chí Ngô Đức Lưu - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Võ Hoàng Khiêm - UVBCH Đảng bộ Khối, Phó Bí thư Đảng ủy và 115 đảng viên tham dự hội nghị.

đ/c Ngô Đức Lưu - Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, Sáu tháng đầu năm 2022 đảng bộ trường đại học Bạc Liêu có nhiều sự kiện và biến động nhất kể từ sau Đại hội IV. (1) 01 đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng hết thời gian biệt phái, 01 đồng chí Phó Bí thư, 01 UVBCH chuyển công tác – đây là sự biến động chưa từng có đối với đảng bộ. (2) lãnh đạo, chỉ đạo thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026 đây là thành công rất lớn để Trường đại học Bạc Liêu thực hiện hàng loạt các nhiệm vụ tiếp theo. (3) đã kiện toàn được Ban giám hiệu nhà trường, kiện toàn được cơ bản các vị trí lãnh đạo các đơn vị thuộc trường. (4) lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 và chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc. (6) chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác tuyển sinh, công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục, … và nhiều nội dung quan trọng khác được đề cập trong báo cáo công tác 6 tháng đầu năm. Đồng chí cũng yêu cầu các đảng viên dự Hội nghị hôm tiếp tục phát huy trí tuệ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất của người Đảng viên thực hiện tốt các nội dung quan trọng mà hội nghị triển khai. Tránh việc tổ chức mang tính hình thức, các nội dung tham gia đóng góp cần thể hiện quan điểm xây dựng, đảm bảo theo quy định điều lệ Đảng.

đ/c Võ Hoàng Khiêm - Phó Bí thư Đảng ủy thông qua báo cáo công tác Đảng 6 tháng đầu năm

Tại hội nghị đồng chí Võ Hoàng Khiêm – UVBCH Đảng bộ Khối, Phó Bí thư Đảng ủy đã thông qua báo cáo công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, Đảng ủy đã thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, chính quyền, các đoàn thể thực hiện tốt chương trình công tác năm 2022. Các chỉ tiêu đều hoàn thành tốt, riêng chỉ tiêu về công tác giới thiệu kết nạp đảng đã hoàn thành 85% chỉ tiêu năm 2022.

đ/c Trần Nhật Bằng - UVBTV Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT triển khai kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát

Hội nghị đã thông qua kế hoạch kiểm tra giám sát quý III năm 2022, theo đó UBKT Đảng ủy sẽ tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra kiểm tra một số nội dung công tác Đảng tại các chi bộ như: công tác phát triển đảng viên; công tác đại hội các chi bộ - nhất là các nội dung sau đại hội; việc thực hiện quy trình, nội dung sinh hoạt chi ủy, chi bộ.

đ/c Đặng Thiện Huỳnh - Đảng ủy viên, Bí thư ĐTN Trường trao danh sách ĐVƯT cho Đảng ủy

Nhằm nâng cao chất lượng công tác giới thiệu kết nạp Đảng viên cả về số lượng lẫn chất lượng. Qua đó, thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng cấp trên giao phó. Hội nghị đã được nghe đồng chí Ngô Đức Lưu – Bí thư Đảng ủy thông qua dự thảo Nghị quyết về nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng viên. Theo đó, từ đây đến hết năm 2025 Đảng bộ phấn đấu giới thiệu và kết nạp ít nhất 75 đảng viên. Cũng tại hội nghị, đồng chí Đặng Thiện Huỳnh đã thay mặt Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên trường trao danh sách 52 đoàn viên Ưu tú học kỳ I năm 2022 cho cấp ủy châm bồi phát triển.

Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 30/5/2022 của Đảng ủy về việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc. Theo đó, Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức thành công 10/10 chi bộ. Tại hội nghị các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí bí thư, phó bí thư và chi ủy viên các chi bộ.

đồng chí Ngô Đức Lưu - Bí thư Đảng ủy ( bên phải) và đồng chí Võ Hoàng Khiêm - Phó Bí thư Đảng ủy (bên trái) trao quyết định chuẩn y kết quả bầu cử và tặng hoa chúc mừng chi ủy chi bộ Khoa Kinh tế

đồng chí Ngô Đức Lưu - Bí thư Đảng ủy ( bên phải) và đồng chí Võ Hoàng Khiêm - Phó Bí thư Đảng ủy (bên trái) trao quyết định chuẩn y kết quả bầu cử và tặng hoa chúc mừng chi ủy chi bộ Khoa Công nghệ thông tin

đồng chí Ngô Đức Lưu - Bí thư Đảng ủy ( bên phải) và đồng chí Võ Hoàng Khiêm - Phó Bí thư Đảng ủy (bên trái) trao quyết định chuẩn y kết quả bầu cử và tặng hoa chúc mừng chi ủy chi bộ Khoa Sư phạm

đồng chí Ngô Đức Lưu - Bí thư Đảng ủy ( bên phải) và đồng chí Võ Hoàng Khiêm - Phó Bí thư Đảng ủy (bên trái) trao quyết định chuẩn y kết quả bầu cử và tặng hoa chúc mừng chi ủy chi bộ Lý luận chính trị và Giáo dục thể chất

đồng chí Ngô Đức Lưu - Bí thư Đảng ủy ( bên phải) và đồng chí Võ Hoàng Khiêm - Phó Bí thư Đảng ủy (bên trái) trao quyết định chuẩn y kết quả bầu cử và tặng hoa chúc mừng chi ủy chi bộ Khoa Nông nghiệp

đồng chí Ngô Đức Lưu - Bí thư Đảng ủy ( bên phải) và đồng chí Võ Hoàng Khiêm - Phó Bí thư Đảng ủy (bên trái) trao quyết định chuẩn y kết quả bầu cử và tặng hoa chúc mừng chi ủy chi bộ Khối Văn phòng

đồng chí Ngô Đức Lưu - Bí thư Đảng ủy ( bên phải) và đồng chí Võ Hoàng Khiêm - Phó Bí thư Đảng ủy (bên trái) trao quyết định chuẩn y kết quả bầu cử và tặng hoa chúc mừng Bí thư Chi bộ Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

đồng chí Ngô Đức Lưu - Bí thư Đảng ủy ( bên phải) và đồng chí Võ Hoàng Khiêm - Phó Bí thư Đảng ủy (bên trái) trao quyết định chuẩn y kết quả bầu cử và tặng hoa chúc mừng Bí thư Chi bộ Đảm bảo chất lượng và Thanh tra pháp chế

đồng chí Ngô Đức Lưu - Bí thư Đảng ủy ( bên phải) và đồng chí Võ Hoàng Khiêm - Phó Bí thư Đảng ủy (bên trái) trao quyết định chuẩn y kết quả bầu cử và tặng hoa chúc mừng Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Đào tạo và Công tác sinh viên

đồng chí Ngô Đức Lưu - Bí thư Đảng ủy ( bên phải) và đồng chí Võ Hoàng Khiêm - Phó Bí thư Đảng ủy (bên trái) trao quyết định chuẩn y kết quả bầu cử và tặng hoa chúc mừng Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Khối Trung tâm

Sau hơn 02 giờ làm việc khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả. Hội nghị Đảng bộ lần thứ Ba đã thành công tốt đẹp.

Tin và ảnh: Trung tâm TT-TV

02913822653
mail@blu.edu.vn