Thứ 7, 21/05/2022

Hội nghị thành viên Hội đồng trường lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021 2026

04/03/2022

Chiều ngày 03/03/2022, Tại Phòng họp Giao ban tầng 3 Trung tâm Thông tin Thư viện. Hội đồng trường tổ chức  hội nghị thành viên lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021 - 2026  để xem xét và quyết nghị một số nội dung quan trọng

TS Ngô Đức Lưu – Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai mạc hội nghị

Tham dự hội nghị có TS Ngô Đức Lưu – Chủ tịch Hội đồng trường và các thành viên Hội đồng bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Sau hơn 3 giờ làm việc,  Hội nghị đã nghiên cứu, thảo luận và thông qua các nội dung như: Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nhân sự Thường trực và Ban Kiểm soát HĐT nhiệm kỳ 2021 - 2026; Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐT nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch hoạt động Hội đồng trường năm 2022.

Tin và ảnh: Ngọc Mẫn

02913822653
mail@blu.edu.vn