Thứ 6, 09/06/2023

Hội nghị triển khai Quyết định kiện toàn chi uỷ, Phó Bí thư chi bộ Khoa Sư phạm, nhiệm kỳ 2022 - 2025

10/05/2023

Chiu ngày 10/5/2023, Khoa S phm t chc Hi ngh trin khai Quyết định ca Đảng y v công tác kin toàn chi y. Tham d hi nghđồng chí Ngô Đức Lưu - Bí thư Đảng y, đồng chí Nguyn Th Kim Xuân - Đảng y viên, Bí thư chi b Khoa Sư phm, đồng chí Nguyn Văn Trng - Đảng y viên, các đồng chí chi y và Đảng viên chi b Khoa Sư phm.

đ/c Ngô Đức Lưu - Bí thư Đảng ủy phát biểu chúc mừng

Ti hi ngh đồng chí Bí thư Đảng y - Ngô Đức Lưu đã trao Quyết định ca Đảng y và chúc mng các đồng chí được b sung vào cp y, Phó Bí thư chi b Khoa Sư phm. Đảng y mong mun các đồng chí cùng vi chi y đoàn kết, trách nhim lãnh đạo, điu hành hot động chi b theo đúng quy định điu l Đảng. Chi b cn phát huy vai trò ht nhân chính tr trong lãnh đạo thc hin nhim v chính tr ca Khoa và ca nhà trường.

đ/c Ngô Đức Lưu - Bí thư Đảng ủy (bên phải) trao Quyết định kiện toàn chi ủy

và đ/c Nguyễn Thị Kim Xuân - Bí thư Chi bộ Khoa Sư phạm tặng hoa chúc mừng

Chúc mng đồng chí Nguyn Phước Hoàng chi y viên, Trưởng b môn Mm non Tiu hc gi chc danh Phó Bí thư chi b.

Chúc mng đồng chí Phm Th Lương - Trưởng b môn Vit Nam hc vào chi y chi b Khoa Sư phm, nhim k 2022 - 2025.

02913822653
mail@blu.edu.vn