Thứ 7, 24/02/2024

Thẩm định chương trình đào tạo trình độ Đại học Ngành Công nghệ số

25/07/2023

Nhằm phát triển chương trình đào tạo (CTĐT) đáp ứng nhu cầu của xã hội, thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐT ngày 18/01/2023 của Hội đồng Trường về việc thông qua đề xuất mở mã ngành đào tạo Công nghệ số, trình độ Đại học, thuộc ngành Công nghệ thông tin, mã số 7480201 và thực hiện Quyết định số 371/QĐ-ĐHBL ngày 14/7/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Bạc Liêu (ĐHBL), lúc 8h30 ngày 25/07/2023 tại phòng họp giao ban Trung tâm Thông tin thư viện, Trường ĐHBL tổ chức Hội đồng thẩm định xây dựng CTĐT trình độ đại học Ngành Công nghệ số.

 

Hội đồng thẩm định CTĐT gồm có:

  • PGS TS Nguyễn Thái Sơn – Viện trưởng Viện PTNL, ĐH Trà Vinh - Chủ tịch Hội đồng;
  • TS Võ Phước Hưng – Trưởng Khoa KT CN, ĐH Trà Vinh - UV Phản biện 1;
  • TS Nguyễn Thanh Hải – Trường CNTT&TT, Đại học Cần Thơ – UV Phản biện 2;
  • ThS Ngô Trúc Loan – Trưởng phòng nhân sự, VNPT Bạc Liêu – UV;
  • ThS Phạm Đình Trí – Phòng QLKH&HTQT, ĐHBL – UV;
  • ThS Phạm Trần Thùy Linh – Phòng QLKH&HTQT, ĐHBL – Thư ký hành chính.

Đại diện Tổ soạn thảo CTĐT trình độ đại học Công nghệ số báo cáo tại Hội đồng gồm: ThS Trần Khánh Luân, ThS Huỳnh Huy Tuấn, ThS Võ Ngọc Lợi (Khoa Nông nghiệp) và tham dự Hội đồng còn có TS Ngô Đức Lưu (Chủ tịch Hội đồng trường), TS Tô Vĩnh Sơn (Trưởng phòng Đào tạo).

Sau khi nghe ý kiến trình bày của Tổ soạn thảo CTĐT, các thành viên trong Hội đồng đã phản biện, cho ý kiến nhận xét, đóng góp nhằm hoàn thiện CTĐT đáp ứng theo chuẩn đầu ra của chuyên ngành cấp 4, đảm bảo cho người học đạt cả kiến thức và kỹ năng thực hành, năng lực hoạt động nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Sau thời gian làm việc với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn và xây dựng, các thành viên của Hội đồng đều đã thống nhất ý kiến, đồng ý thông qua CTĐT chuyên ngành Công nghệ số, trình độ đại học. Đồng thời, Hội đồng đề nghị các đơn vị phụ trách cần sớm điều chỉnh và tiến hành các bước tiếp theo quy trình kiểm định chất lượng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho xã hội và địa phương.

 

Tin và ảnh: Phòng QLKH-HTQT

02913822653
mail@blu.edu.vn