Thứ 3, 09/08/2022

Trường đại học Bạc Liêu: Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng

30/10/2021

Hội nghị lần này Đảng ủy triển khai bằng hình thức trực tuyến với gần 200 thành viên tham dự là các đồng chí cấp ủy chi bộ, các đồng chí đảng viên, viên chức và người lao động Trường đại học Bạc Liêu.

Tại hội nghị, đồng chí Võ Hoàng Khiêm – UVBCH Đảng bộ Khối, Phó Bí thư đảng ủy trường ĐHBL phát biểu khai mạc và báo cáo 3 chuyên đề theo kế hoạch gồm:

 

Chuyên đề 1: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Chuyên đề 2: Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng -Thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chuyên đề 3: Các Nghị quyết chuyên đề số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 của Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Các đại biểu dự Hội nghị đã tham gia học tập nghiêm túc đảm bảo bình quân 98% tổng thời gian hội nghị. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy đề nghị toàn thể Đảng viên, viên chức toàn trường đẩy mạnh hơn nữa trong việc nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn, thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt – học tốt, thực hiện tốt kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà Ban Chấp hành Đảng bộ đã triển khai bằng những công trình, phần việc thiết thực, cụ thể.

02913822653
mail@blu.edu.vn