Thứ 3, 09/08/2022

Trường Đại học Bạc Liêu ký kết thỏa thuận hợp tác với Viễn thông Bạc Liêu.

12/05/2021

Hai Bên phối hợp hoạt động tuyên truyền, quảng bá thương hiệu và phát triển sản phẩm, dịch vụ của VNPT Bạc Liêu trong quá trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của ĐHBL; tăng cường và phát huy việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông của VNPT Bạc Liêu trong các hoạt động của nhà trường.

Các đại biểu tập trung thảo luận và trao đổi xoay quanh bốn trọng tâm: (1) Đào tạo và cung ứng lực lượng lao động cho VNPT Bạc Liêu; (2) Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; (3) Tuyên truyền, quảng bá thương hiệu, chia sẻ thông tin; (4) Hỗ trợ và cung cấp dịch vụ phục vụ đào tạo, nghiên cứu, quản lý hệ thống cho ĐHBL.

ĐHBL và VNPT Bạc Liêu cùng nỗ lực cao nhất để thực hiện các nội dung đã ký kết cùng phát triển.

Việc ký kết hợp tác góp phần tăng cường sử dụng nguồn lực nghiên cứu, kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Bạc Liêu (ĐHBL) vào quá trình sản xuất kinh doanh, phát triển sản phẩm và công nghệ mới, kết hợp phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao cho Viễn thông Bạc Liêu (VNPT Bạc Liêu).

Một số hình ảnh tại lễ ký kết

 

Tin: P.CTCT-QLSV

02913822653
mail@blu.edu.vn