Thứ 3, 09/08/2022

Trường Đại học Bạc Liêu làm việc với Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ trong công tác tuyển sinh, đào tạo nguồn nhân lực và khoa học công nghệ

06/01/2021

Đ/c Lâm Thị Sang - Giám đốc Sở GDKHCN tỉnh Bạc Liêu (giữa)

Tham dự buổi làm việc có TS Lâm Thị Sang – Giám đốc Sở GDKHCN tỉnh Bạc Liêu; đồng chí Dương Hồng Tân và đồng chí Huỳnh Hùng Dũng - Phó Giám đốc Sở GDKHCN; PGS.TS Từ Diệp Công Thành – Hiệu trưởng trường ĐHBL; TS Võ Hoàng Khiêm – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBL; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng của Sở GDKHCN; lãnh đạo các khoa, phòng trường ĐHBL.

PGS.TS. Từ Diệp Công Thành - Hiệu Trưởng Trường Đại học Bạc Liêu

Tại buổi làm việc Hiệu trưởng Trường ĐHBL PGS.TS. Từ Diệp Công Thành đã báo cáo tóm tắt một số hoạt động tiêu biểu, trình bày các đề án nhằm nâng cao chất lượng của trường Đại học Bạc Liêu; công tác tuyển sinh các ngành đào tạo sư phạm theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP và các nội dung đề xuất hợp tác, hỗ trợ về công tác tuyển sinh với Sở GDKHCN tỉnh Bạc Liêu

PGS.TS Từ Diệp Công Thành - Hiệu trưởng trường ĐHBL

Tại buổi làm việc các thành viên đã thảo luận và đề xuất giải pháp hợp tác, hỗ trợ cụ thể từ Sở GDKHCN đối với Trường ĐHBL.

Đối với công tác tuyển sinh:

- Sở GDKHCN sẽ tạo điều kiện để trường ĐHBL thuận lợi đến các trường THPT trên địa bàn để giới thiệu các ngành đào tạo và tư vấn tuyển sinh cho học sinh. Rà soát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho đội ngũ giáo viên đặc biệt là đào tạo sau đại học.

- Trường Đại học Bạc Liêu là đầu mối liên kết với các trường thành viên Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đội ngũ làm công tác giáo dục tại Bạc Liêu.

Đối với chương trình Khoa học công nghệ: Trên cơ sở nhiệm vụ được giao Trường ĐHBL sẽ phối hợp với Sở GDKHCN trong việc tham mưu đề xuất đối với UBND tỉnh Bạc Liêu các nhiệm vụ Khoa học công nghệ nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại Bạc Liêu.

Tin & ảnh Nguyễn Trọng

02913822653
mail@blu.edu.vn