Thứ 6, 21/06/2024

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2024: “Giải pháp nâng cao mức độ hiểu biết tài chính của sinh viên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong bối cảnh số hóa tài chính.”

30/01/2024

Thực hiện Quyết định số 61/QĐ-ĐHBL ngày 23/01/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu, lúc 9h30 ngày 30/01/2024, tại phòng họp số 1 TT Thông tin thư viện, Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2024.

Tham dự hội đồng xét duyệt có TS. Tiền Hải Lý – Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng; TS. Lê Thanh Tùng – BM QTKD, Khoa KT – UV Phản biện 1; ThS. Quách Thị Hải Yến – BM TCNH, Khoa KT – UV Phản biện 2; ThS. Lê Huỳnh Như – BM TCNH – Khoa KT – Ủy viên; ThS. Phạm Đình Trí – Phó Trưởng phòng QLKH-HTQT - Ủy viên.

Đề tài: “Giải pháp nâng cao mức độ hiểu biết tài chính của sinh viên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong bối cảnh số hóa tài chính. do ThS. Nguyễn Thị Phương (chủ nhiệm), TS Nguyễn Thị Hằng Nga (thư ký) – Khoa Kinh tế thực hiện.

Mục tiêu của đề tài là: Phân tích thực trạng mức độ hiểu biết tài chính của sinh viên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong bối cảnh số hóa tài chính; Phân tích các nhân tố tác động đến mức độ hiểu biết tài chính của sinh viên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong bối cảnh số hóa tài chính; Đề xuất giải pháp nâng cao mức độ hiểu biết tài chính của sinh viên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong bối cảnh số hóa tài chính.

Sau hơn 02 giờ làm việc tích cực, Hội đồng đã thảo luận và thống nhất thông qua hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2024.

Tin: Phòng QLKH-HTQT

 

02913822653
mail@blu.edu.vn