Thứ 7, 13/07/2024

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2024: “Khảo sát thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại Trường Đại học Bạc Liêu.”

31/01/2024

Thực hiện Quyết định số 62/QĐ-ĐHBL ngày 23/01/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu, lúc 14h00 ngày 30/01/2024, tại phòng họp số 1 TT Thông tin thư viện, Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2024.

Tham dự hội đồng xét duyệt có TS. Tiền Hải Lý – Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng; ThS. Nguyễn Văn Vũ An – GĐ Vườn ươm Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh, GĐ Trung tâm ĐMST và KN, Trường Đại học Trà Vinh – UV Phản biện 1; TS. Lê Nhị Bảo Ngọc – TT Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau – UV Phản biện 2; Bà Tô Tú Ngân – PGĐ TT Hỗ trợ doanh nghiệp, KN và Xúc tiến đầu tư, Sở KH-ĐT tỉnh Bạc Liêu – Ủy viên; ThS. Phạm Đình Trí – Phó Trưởng phòng QLKH-HTQT - Ủy viên.

Đề tài: “Khảo sát thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại Trường Đại học Bạc Liêu. do CN Nguyễn Hoàn Em – Phòng QLKH&HTQT (chủ nhiệm), ThS Phan Việt Đua – Khoa Sư phạm (thư ký), TS Đặng Nguyệt Quế – Phòng TC-HC (thành viên) thực hiện.

Mục tiêu của đề tài là: Đánh giá được thực trạng hoạt động khởi nghiệp - ĐMST tại trường ĐHBL; Phân tích chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến các hạn chế; Đề xuất giải pháp khả thi để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp - ĐMST tại trường ĐHBL.

Sau hơn 02 giờ làm việc tích cực, Hội đồng đã thảo luận và thống nhất thông qua hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2024.

Tin: Phòng QLKH-HTQT

 

02913822653
mail@blu.edu.vn