Chủ nhật, 25/09/2022

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra đề thi tự luận”

05/04/2022

Thực hiện Quyết định số 200/QĐ-ĐHBL ngày 14 tháng 03 năm 2022 của hiệu trưởng trường Đại học Bạc Liêu, lúc 8h00 ngày 05/04/2022, tại phòng họp số 4 TT Thông tin thư viện, Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội đồng tư vấn xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022.

Tham dự hội đồng xét duyệt có TS Ngô Đức Lưu – Trưởng khoa Công nghệ thông tin - Chủ tịch hội đồng; TS Dương Việt Hằng – Trưởng Phòng Đào tạo – UV Phản biện 1; ThS Trần Văn Út Chính – Trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu – UV Phản biện 2; ThS Nguyễn Văn Trọng – Giám đốc Trung tâm thông tin thư viện – UV; TS Tiền Hải Lý – Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế - UV.

Đề tài: “Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra đề thi tự luận do ThS Trần Thị Ngọc Thảo – giảng viên khoa Công nghệ thông tin thực hiện.

 

Mục tiêu của đề tài là xây dựng thành công hệ thống quản lý ngân hàng đề thi góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với công tác ra đề thi, đảm bảo tính khách quan, chính xác và nhanh chóng.

Sau gần 02 giờ làm việc tích cực, Hội đồng đã thống nhất thông qua hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022.

Tin: Phòng QLKH-HTQT

 

02913822653
mail@blu.edu.vn