Thứ 3, 03/10/2023

Biên soạn, lựa chọn, thẩm định và duyệt giáo trình năm học 2023-2024

08/06/2023

Thực hiện Kế hoạch số 155/KH-ĐHBL ngày 8/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu v/v Biên soạn, lựa chọn, thẩm định và duyệt giáo trình năm học 2023-2024 và Quyết định số 220/QĐ-ĐHBL ngày 24/4/2023 của Hiệu trưởng v/v thành lập Hội đồng thẩm định Danh mục giáo trình và lựa chọn sách đã xuất bản thay thế giáo trình, từ ngày 09/5-30/5, các Hội đồng đã tổ chức họp với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm để thẩm định, lựa chọn giáo trình, sách thay thế giáo trình.

Khối cơ sở ngành – chuyên ngành gồm 06 ngành: Ngôn ngữ Anh, Bảo vệ thực vật, Khoa học môi trường, Chăn nuôi, Kế toán, Quản trị kinh doanh. Khối kiến thức giáo dục đại cương gồm Khối kiến thức giáo dục thể chất và  Khối kiến thức Khoa học tự nhiên – Xã hội.

Căn cứ kết quả thẩm định Danh mục giáo trình và sách thay thế giáo trình của các Hội đồng thẩm định, Trưởng các khoa/ bộ môn trực thuộc trường tổ chức biên soạn, cập nhật và duyệt bài giảng của giảng viên để giảng dạy cho năm học 2023-2024. Cơ sở biên soạn, cập nhật bài giảng dựa trên Danh mục Giáo trình và sách thay thế của các ngành đã công bố năm học 2022-2023 và Danh mục năm học 2023-2024 đã được Hội đồng thẩm định thông qua.

Tin và ảnh: Phòng QLKH-HTQT

02913822653
mail@blu.edu.vn